Zkouška v autoškole bude dvoukolová a o 300 korun dražší

Praha – Získat řidičský průkaz bude v budoucnu daleko těžší. Ministerstvo dopravy chce zabránit podvodům při získávání řidičského oprávnění, a tak představí věcný záměr zákona o autoškolách. Celá zkouška se bude monitorovat. A to, ať už půjde o zkoušku z pravidel provozu na pozemní komunikaci skládanou formou testu, nebo o praktickou zkoušku. Učebna pro skládání testů bude pod dohledem kamer, stejně tak i auto, ve kterém bude probíhat praktická zkouška.

Karel Bezděkovský, referent odboru silničních vozidel ministerstva dopravy:

„Nechceme tím nijak zatěžovat autoškoly, aby měly větší náklady. Celá zkouška bude pod kontrolou a plánem zkušební organizace. Ta zajistí, aby každý komisař, který přijde ke zkoušce, přišel s kamerovým systémem. Kamera bude mít velikost mobilního telefonu, upevní se na okno a automaticky spustí. Záznam se bude po určitou dobu ukládat za přísného dodržení základních pravidel na ochranu osobních údajů.“


Markantní změna pak nastane u prvožadatelů, zkouška u nich bude rozfázována. „Takový člověk bude po absolvování teorie psát zkoušku formou testu, po jejím úspěšném složení absolvuje zkoušku z ovládání vozidla. Po úspěšném absolvování těchto dvou zkoušek se vrátí zpátky do autoškoly, kde bude pokračovat ve výcviku už přímo v provozu s učitelem,“ popsal průběh zkoušky Bezděkovský. Zkouška by měla podražit o 300 korun, její cena by se tak vyšplhala na tisícovku. 

Povinných 28 hodin výuky by se také mohlo zkrátil jen na 20. „To snížení je více méně formální, aby žadatel pochopil, že je to malý rozsah,“ uvedl Bezděkovský. Už dnes se ale autoškoly setkávají s tím, že jen málokdo si přikoupí hodiny navíc. „Spíš si přikupují žáci, se kterými není celkem problém. Ti, se kterými nějaké riziko hrozí, tak zase nemají tu určitou dávku sebekritiky,“ řekl ČT majitel autoškoly Roman Kadlec.

Změnit by se také měla pravidla pro zkušební komisaře a vzniknout by měla nová organizace zkušebních komisařů. Místo současných 500 komisařů by se jejich počet měl snížit na 300. Ti by ale na rozdíl od současné praxe vykonávali zkušební činnost jako hlavní pracovní náplň. Dnes se řada zkušebních komisařů této činnosti věnuje jen okrajově a v rámci obcí s rozšířenou působností, kam jsou zařazeni, vykonávají ještě další činnosti. Do nové profesní organizace, která by měla podle záměru zákona vzniknout, by tak z obcí přešlo na 250 komisařů, kteří se zkušební činností zabývají výhradně. Zbytek by se měl rekrutovat z komisařů, kteří nejsou zařazeni v obcích.

Návrh chce zavést roční zkušební dobu pro novopečené řidiče

Návrh zároveň předpokládá zavedení roční zkušební doby pro nové držitele řidičských oprávnění. Během této doby by měli začínající řidiči sníženou hranici trestných bodů, po jejichž nasbírání by jim byl odebrán řidičský průkaz. Namísto 12 bodů by byla těmto řidičům hranice snížena na osm bodů, navrhlo ministerstvo dopravy.

Podle ministra dopravy je současný stav v autoškolách alarmující. „Od roku 2009 bylo trestně stíháno 28 zkušebních komisařů, 16 provozovatelů autoškol a zhruba 80 žadatelů o řidičské oprávnění,“ řekl ministr dopravy Pavel Dobeš. Neuspokojivá je podle něho i situace v bezpečnosti silničního provozu, kde Česká republika v rámci evropských zemí zaujímá přední pozici v počtu smrtelných nehod.

Další novinkou bude podle jeho slov zavedení takzvaného principu třikrát a dost. „V podstatě jde o to, zjistit důvody, proč byl daný žadatel neúspěšný. Když bude žadatel třeba třikrát neúspěšný na zkušebním místě okresního formátu, následně ho čeká pohovor se specializovaným komisařem na krajském pracovišti, který bude zjišťovat důvody, které mohly být příčinou jeho neúspěchu. Potom by měl další zkoušku na krajském pracovišti se zcela individuálním přístupem. Může to dojít až do stádia, kdy by mu mohlo být doporučeno navštívit dopravního psychologa,“ dodal Bezděkovský.

Všechny nároky a požadavky na zkoušku budou striktně dodržovány ve všech zkušebních místech. Kdyby byl zákon v roce 2014 schválen, tak účinný bude počátkem roku 2015. Kdyby byl schválen v roce 2013, tak účinný bude od poloviny roku 2014. Záleží to na okolnostech a schvalovacích procesech.