Ministerstvo financí neuspělo se žalobou kvůli loňské stávce

Praha – Ministerstvo financí neuspělo u soudu se žalobou na železniční odboráře kvůli loňské masivní stávce v dopravě. Ministerstvo se u pražského městského soudu domáhalo konstatování, že byla stávka nezákonná. Soud však o tom nakonec nerozhodoval a žalobu zamítl z procesních důvodů. Rozsudek zatím není pravomocný, ministerstvo se může do 15 dnů odvolat. Odbory původně ohlásily stávku na 13. června, pak ji přesunuly o tři dny - 16. června se jim na celý den podařilo zastavit železniční dopravu, ve velkých městech byla omezena MHD a poprvé od roku 1989 se zastavilo i pražské metro.

Ministerstvo financí podalo žalobu na Odborové sdružení železničářů, podle soudce Martina Valehracha ale ministerstvo nebylo oprávněno žalobu podat. To prý mohl učinit pouze zaměstnavatel těch lidí, kteří chtěli stávkovat – např. České dráhy nebo Správa železniční dopravní cesty. „Nebyl proveden ani žádný důkaz, že stávku vyhlašoval a organizoval žalovaný (OSŽ),“ dodal Valechrach. 

Podle právníka ministerstva Michala Švorce však stávku vyhlásila Koalice dopravních odborových svazů, která nemá právní subjektivitu - tudíž na ni nemohlo ministerstvo žalobu podat. Nakonec žalovalo Odborové sdružení železničářů, protože je členem koalice dopravních odborů. „Tehdejšího cíle bylo dosaženo, stávka se v ohlášený termín nekonala. Dnešní rozhodnutí soudu respektujeme,“ uvedl mluvčí ministerstva Radek Ležatka.

Stávku proti vládním reformám původně odbory plánovaly na pondělí 13. června, svůj záměr oznámily v pátek desátého. Ministerstvo financí se ale okamžitě obrátilo na pražský městský soud a ten stávku zakázal – nebyla prý ohlášena tři pracovní dny dopředu, tudíž by šlo o zneužití práva na stávku. 

Městský soud tehdy podal dvě předběžná opatření, jedno na Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) a jedno právě na Odborové sdružení železničářů. ČMKOS však tehdy upozorňovala, že organizátorem stávky nebyla ona, ale dopravní odbory. Proto se jí předběžné opatření nemělo týkat – ministerstvo později uznalo, že odborová konfederace nebyla organizátorem a žalobu stáhlo. Odvolací soud nicméně o několik měsíců později zrušil obě předběžná opatření vydaná městským soudem, protože nesplňovala patřičné náležitosti.