PODÍVEJTE SE: Církve už požádaly o 49 tisíc pozemků a 238 staveb

Praha - Církve a náboženské společnosti požádaly do konce října o téměř 49 tisíc pozemků a 238 staveb. Další žádosti o vydání majetku mohou podle zákona podávat ještě do konce roku. Údaje zveřejnilo ministerstvo kultury na své webové stránce. Přehled jednotlivých žádostí najdete zde.

Nejvíce výzev eviduje Státní pozemkový úřad, který musí posoudit žádosti o více než 24 000 pozemků a 198 staveb. Lesy České republiky dostaly 867 žádostí o vydání téměř 24 000 pozemků a šesti staveb. Čtyři desítky žádostí o 132 pozemků dostalo Povodí Vltavy. Národní památkový ústav má pět výzev týkajících se celkem 17 pozemků a osmi staveb. Je mezi nimi například kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře zapsaný na seznamu UNESCO.

Stát eviduje i několik žádostí o movitý majetek. Národní galerie v Praze dostala celkem osm žádostí o vydání uměleckých děl, jde především o obrazy Mistra Vyšebrodského oltáře nebo obrazy Petra Paula Rubense. Galerie zatím o vydání nerozhodla, chce ještě prozkoumat funkční souvislost obrazů s vydanými objekty. Jasno by mělo být v zimě.

Církve požádaly o les, stát v něm ale těží dál

Biskupství v Českých Budějovicích se obrátilo na policii. Nelíbí se mu, že Lesy ČR dál kácí stromy v místech, které si církve nárokují v restitucích, konkrétně kolem Miličína a Hoštic. Církev požádala o les už v srpnu, a dřevorubci by proto podle ní měli pily zastavit. Jak stanoví zákon o církevních restitucích, majetek se vydává ve stavu, v jakém byl při podání žádosti. Biskupství si teď stěžuje, že státní podnik získá miliony korun za dřevo a farnostem zůstanou jen náklady na obnovu porostů.

Lesy ČR ale pochybení odmítají. Jejich mluvčí Zbyněk Boublík písemně sdělil, že „těžba v inkriminovaných lokalitách představuje zákonem stanovenou povinnost likvidace následků živelní kalamity“.

O pomoc požádalo biskupství také ministerstvo zemědělství. To se však přiklonilo spíše na stranu státních lesů. V písemném prohlášení uvedlo, že takzvané nahodilé těžby, například kvůli bezpečnosti, jsou až do vydání lesů možné.


Sedmnáct církví a náboženských společností se se státem dohodlo na narovnání a změně financování. Součástí dohody je i postupné snižování platu duchovních ze státního rozpočtu. Církve mají podle schváleného zákona od státu dostat nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Během 30 let jim stát vyplatí také celkem 59 miliard korun, navýšených o inflaci.

Video Sporná těžba ve státních lesích tématem Událostí
video

Sporná těžba ve státních lesích tématem Událostí