Znalec na bezpečnost: Selhal koordinátor stavby, zodpovědný je kraj

Nový Jičín - Další znalec, tentokrát expert na bezpečnost práce, doplnil závěry kolegů, kteří už roky zkoumají příčiny tragické havárie na železnici ve Studénce v roce 2008. Podobně jako kolegové z příbuzných oborů je přesvědčený, že stavbu i její přípravu provázel řetězec nedostatků a porušování povinností. „Pokud by všichni dělali, co měli, k neštěstí by nikdy nedošlo,“ prohlásil dnes u soudu s obžalovanými Vladimír Burda. Zdůraznil, že své povinnosti neplnil například koordinátor stavby. Podle něho za to nese odpovědnost krajský úřad jako zadavatel zakázky.

Koordinátor měl dohlížet na dodržování bezpečnosti práce na staveništi. Jenže kontrolních dnů se moc často neúčastnil. „To je, bohužel, běžné. Máme zákon o veřejných zakázkách, podle kterého vítězí nejnižší cena. Podle toho se vybere i koordinátor. Ten pak nemá třeba na benzin, tak na stavbu nejezdí,“ uvedl znalec. Dodal, že koordinátor měl být určen právě kvůli zajištění bezpečnosti už při přípravě stavby. „To se ale nestalo, což považuji za chybu krajského úřadu,“ míní znalec. Je přesvědčený, že hlavní příčinou tragédie byly nejen nedostatky na stavbě, ale také vážné chyby při její přípravě. Za zásadní chybu přitom považuje to, že během stavby nebyl omezen provoz, což mohl ovlinit právě koordinátor. Na to, že pod opravovaným mostem vlaky rozhodně neměly projíždět v plné rychlosti, poukazovali i další znalci.

Video Železniční tragédie ve Studénce u soudu
video

Železniční tragédie ve Studénce u soudu

Burdovy závěry korespondují s ostatními znalci i v dalších zásadních bodech. Týká se to selhání podpůrných konstrukcí, které se zbortily a vedly bezprostředně k pádu mostu. „Kdyby byly podpěry správně spočítané, vydržely by zatížení,“ řekl Burda. Zmínil také neřešenou závadu posuvného systému, což hned na začátku vyšetřování označili za jednu z příčin tragédie i policisté. Burda se shoduje se znalkyní Martou Pošvářovou, že zcela selhal technický dozor, který mohl nedostatky včas odhalit. To se ale nestalo a vlak v plné rychlosti narazil do mostu, jenž se zřítil na koleje. Osm lidí zemřelo, dalších více než devadesát jich bylo zraněno.

Z obecného ohrožení a dalších trestných činů se zodpovídá pět lidí ze stavební firmy Bögl a Krýsl, která zasouvala opravený most zpátky nad železniční koridor, tři lidé ze společnosti Eurovia - bývalé ODS-Dopravní stavby Ostrava, která byla hlavním dodavatelem rekonstrukce mostu, jeden úředník krajské správy silnic a jeden dodavatel - živnostník. Opakovaně zaznívají názory, že před soudem nejsou všichni viníci. „Jasné pochybení je u technického dozoru, který měl provádět kontrolu, u Českých drah, které neomezily provoz na trati,“ uvedla například Pošvářová. „Minimálně z padesáti procent nesou vinu další subjekty, které před soudem nestojí - je to krajský úřad jako investor, hlavní projektant a zejména České dráhy,“ řekl advokát Michala Foniaka z Eurovie Petr Grobelný.

Případ jednoho z největších neštěstí na železnici v Česku bude u okresního soudu v Novém Jičíně pokračovat opět v září, a to výslechem další soudních znalců, jejichž posudky jsou klíčové.