Šabatová: Zákon bránící homosexuálům adoptovat dítě je protiústavní

Praha - Homosexuální páry v Česku by si v budoucnu mohly osvojit dítě. Zatím tomu brání zákon - podle ombudsmanky Anny Šabatové norma gaye a lesby diskriminuje a navíc je protiústavní. Veřejná ochránkyně práv doporučila muži, který žije v registrovaném partnerství a osvojení mu úřady zamítly, aby podal správní žalobu a navrhl zrušení ustanovení, které tomu brání.

Video Polák: Česká právní norma odporuje evropské úmluvě
video

Polák: Česká právní norma odporuje evropské úmluvě

Polák: Česká právní norma odporuje evropské úmluvě

31.7.2014

Zákon zakazující registrovaným partnerům adopci dětí je podle ombudsmanky protiústavní

Události, komentáře o adopcích homosexuálů

Veřejná ochránkyně práv má za úkol pomáhat obětem diskriminace a zároveň upozorňovat Poslaneckou sněmovnu, že normy, které Parlament ČR přijal, se mohou dostat do rozporu s ústavním pořádkem. To Šabatová učinila právě teď, když poslancům poslala svou čtvrtletní zprávu, kde o tomto případu referuje.

Podle ní je úprava, která brání homosexuálům osvojit si děti, protiústavní. „Jelikož jsem nenalezla objektivní a racionální důvod, pro který by mělo být registrovaným partnerům znemožněno osvojení, a to ani mezi tvrzeními odpůrců osvojení registrovanými partnery…, považuji ustanovení zákona o registrovaném partnerství (které zamezuje osvojení) za protiústavní,“ uvedla Šabatová ve své zprávě. Podle Šabatové se mnozí na toto téma dívají s předsudky a pod vlivem falešných dojmů.

Šabatová se v minulém čtvrtletí zabývala mimo jiné případem muže, který se obrátil na Úřad městské části Praha 13 s žádostí o to, aby byl zařazen do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli dítěte. Uvedl, že žije v registrovaném partnerství. Úřad a později ani pražský magistrát jeho žádosti nevyhověl. Žádost stěžovatele je podle nich nepřípustná, protože zákon o registrovaném partnerství nedovoluje, aby si homosexuální páry v ČR osvojily dítě.

Průzkum CVVM: Zhruba třetina je PRO

Svatba homosexuálůZhruba stejně Čechů a Češek dnes míní, že by homosexuálové měli mít právo adoptovat děti. V roce 2005 si to myslela ani ne pětina lidí. Proti tehdy bylo 70 procent dotázaných. Právo na sňatek lesbickým ženám a gayům nyní přiznává polovina lidí, na uzavírání registrovaného partnerství pak tři čtvrtiny. Do výzkumu se v květnu zapojilo 1062 lidí nad 15 let.


Polák: Česká právní norma od roku 2008 odporuje evropské úmluvě

Ombudsmanka sice konstatovala, že úřady nemohly rozhodnout jinak, protože zákon jim to neumožňuje, ale je přesvědčena o tom, že jde o diskriminaci. Doporučila proto stěžovateli, aby ve věci podal správní žalobu a do ní včlenil také svůj procesní návrh na zrušení té části ustanovení o registrovaném partnerství, které brání osvojení dětí.

Francouzi manifestují na podporu homosexuálů
Zdroj: ČTK/AP
Autor: Benjamin Girette

Stěžovatel již tuto žalobu podal k Městskému soudu v Praze, a to včetně procesního návrhu. Městský soud se nyní s návrhem bude muset obrátit na Ústavní soud, který by měl rozhodnout o tom, zda zákaz osvojování dětí registrovanými páry v ČR není nezákonný. „Už od roku 2008 je zřejmé, že česká právní norma odporuje evropské úmluvě,“ podotkl Petr Polák, vedoucí oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv. Reagoval tak na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který ve francouzském případě dospěl k závěru, že „samotnou sexuální orientaci uchazeče o adopci nelze považovat za legitimní důvod pro omezení jeho práva rozvíjet vztah s dítětem vhodným k adopci.“

Ze společné adopce jsou v českém právu stejnopohlavní páry vyloučeny zcela a je zákonem povolena jen manželským párům. Stejnopohlavní páry mohou adoptovat děti v jiných státech, např. Belgie, Chorvatsko, Nizozemí, Španělsko, Švédsko, Velká Británie či Dánsko. Specifickou záležitostí je adopce dítěte partnerky či partnera, kdy jde o právní ošetření již fakticky existujícího vztahu. Český právní systém takovou úpravu neumožňuje. Umožňují ji např. Belgie, Dánsko, Německo, Island, Nizozemí, Norsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a Slovinsko. Český zákon o registrovaném partnerství však stanovuje oběma partnerům povinnost podílet se na výchově dětí ve společné domácnosti


Osvojení i adopci prosazuje Dienstbier

Osvojení dítěte jednoho z registrovaných partnerů druhým partnerem chce umožnit také ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. „Ty děti v rodinách žijí, ať už z předchozího vztahu, nebo z umělého oplodnění. Pro dítě jsou rovnocennými rodiči, jenže vztah s druhým partnerem není nijak právně ošetřen. Kdyby třeba biologický rodič zahynul při autonehodě, jeho potomek půjde do ústavu,“ uvedl ministr.

Později by podle plánů ministra mělo dojít k umožnění samotné adopce cizích dětí. „Jsem i pro tuto širší variantu, ale obávám se, že tam se bude podpora hledat mnohem hůře,“ dodal Dienstbier. I tak je nicméně změna legislativy tímto způsobem žádoucí. „Proto, aby Česká republika dostála svým mezinárodním závazkům, je to ten správný směr,“ poznamenal Polák.

Česká společnost přitom podle Poláka není na takovou změnu připravena i přesto, že mnoho spokojených dětí v homosexuálních rodinách vyrůstá. A registrovaní partneři již dnes mohou mít dítě v pěstounské péči. „Je jenom třeba o těchto dobrých případech a o běžném životě v homoparentálních rodinách více hovořit a otevírat diskuzi,“ uzavřel Polák.

Podle sčítání lidu žije v rodinách homosexuálních párů 925 dětí; šestačtyřicet dětí žije přímo u registrovaných partnerů. Poslední průzkum veřejného mínění ukázal, že s adopcemi dětí homosexuálními páry souhlasí 34 procent Čechů, proti je naopak 57 procent respondentů.