Povinnou maturitu z matematiky mohou očekávat už dnešní deváťáci

Praha – Ministerstvo školství chce zavést povinnou maturitu z matematiky už od roku 2019. Plánovaný termín by se tak zkrátil o jeden rok na žádost odborů a zaměstnavatelů. Dřív by to nebylo ani možné, záměrem je, aby o této skutečnosti byli informováni všichni, kdo se teprve v příštím roce budou na střední školu hlásit.

Dosud mají maturanti jako základní povinný předmět český jazyk a literaturu. Jako druhý povinný předmět se nabízí buď cizí jazyk, nebo matematika. Za pět let by se k nim měl přidat třetí, který by matematiku osamostatnil. Původně se s tím počítalo na rok 2020, dnes zní oficiálně školní ročník 2018/2019. Kdo se tedy v příštím roce bude hlásit na čtyřleté středoškolské studium, bude vědět, jaká maturita ho čeká. Urychlení zavedení maturity z matematiky, která by se stala povinnou pro všechny studenty, přišlo jako výsledek rozhovorů vládní tripartity se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Změna by měla být zařazena do novely školského zákona.

„Matematika je základ věd,“ řekl ministr školství Marcel Chládek. „Pracujeme na tom, aby se nám zlepšila výuka tohoto předmětu již od základní školy. Tento předmět musí přestat být strašákem.“


Základem je samotná výuka

V souvislosti s tím by ale ministerstvo chtělo provést změny ve způsobu výuky tohoto předmětu. Poslední výsledky maturit totiž ukázaly značné nedostatky v matematice. Ti, co si matematiku vzali jako maturitní předmět, totiž skoro ve čtvrtině případů u didaktického testu neuspěli. Když na podzim skládali neúspěšní maturanti opravné zkoušky, u matematiky opět neprošel vysoký počet studentů – přes 43 %.

David Souček ze vzdělávacího projektu Kalibro, který poskytuje evaluační nástroje pro školy, řekl pro Studio ČT24, že problémy jsou s nastavením zkoušky. „Nemyslím, že napomůže zavedení povinné maturity.“ Nejdřív by se měl vyjasnit koncept celé maturitní zkoušky. Problém vidí i ve vztahu žáků k matematice. Je třeba ji proměnit tak, „aby byla pro žáky zajímavější, přitažlivější, ale bez slevování kvality“.


Maturita z matematiky se nadále nebude týkat škol, které tento předmět nevyučují, jako jsou umělecky zaměřené vzdělávací instituce.

Odborníci pro i proti

Pozitivně zprávu přijal předseda Asociace ředitelů gymnázií ČR Jiří Kuhn. Podle něj termín dává školám i žákům dostatek času, aby se s novým aspektem maturity vypořádali. V minulém týdnu navrhoval na schůzce pracovní skupiny na ministerstvu, aby didaktické testy z matematiky byly rozděleny do tří úrovní podle množství hodin, které jsou předmětu na škole věnovány. Opatrnější je v pohledu na schopnost adaptace školského systému Bohumil Kartous z obecně prospěšné společnosti EDUin. Nezáleží podle něj, jestli změna nastane v roce 2019 nebo 2020. Zásadní je ucelená strategie proměny výuky a bez ní je stanovení termínu změny maturity obrácený postup.

Dnešní vyjádření Marcela Chládka (ČSSD) představuje jeden z mnoha kroků, které pod jeho vedením ministerstvo školství plánuje udělat. Rozporuplné názory vzbudil v dubnu záměr zavést jednotné přijímací zkoušky na střední školy, které by nastavily potřebnou úroveň znalostí. V některých případech totiž nedostatečná poptávka vede školy k přijetí studentů bez zkoušky. Použitelnost identických přijímacích zkoušek se začne testovat na jaře 2015.