Ruský historik: Válku nerozpoutal Hitler, ale Polsko

Moskva - Druhou světovou válku nerozpoutal německý vůdce Adolf Hitler, ale Polsko, a to odmítnutím německých požadavků začlenit město Gdaňsk do Německa a vybudovat exteritoriální dálnici a železnici jako koridor spojující Východní Prusko s Německem. Tvrdí to plukovník Sergej Kovaljov z ústavu vojenských dějin ruského ministerstva obrany, jehož článek dalo ministerstvo na své internetové stránky.

„Všichni, kteří nepředpojatě studovali dějiny druhé světové války, vědí, že začala kvůli odmítnutí Polska uspokojit německé požadavky,“ tvrdí Kovaljov. Hitlerovy požadavky označuje za „naprosto umírněné“. Pokusy obvinit Polsko z rozpoutání války jsou podle dnešního vydání listu Vremja novostěj dalším projevem cynického ruského vztahu k historii. Současně deník upozornil, že v Německu za podobné snahy zlehčovat německou vinu za rozpoutání války a ospravedlňovat Hitlerův režim hrozí přísné tresty.

Podle učebnic dějepisu válku rozpoutal Hitler přepadením Polska 1. září 1939. O sedmnáct dní později se k německým vojskům připojily sovětské jednotky, které v souladu s tajným paktem mezi Moskvou a Berlínem obsadily východní část Polska.

V Kovaljovově článku nazvaném Výmysly a falzifikace v hodnocení role SSSR v předvečer a na počátku druhé světové války se však lze dočíst, že poté, co Varšava, propadlá velmocenským ambicím a nepodloženým iluzím, odmítla opodstatněné německé nároky, Stalinovi nezbývalo nic jiného, než uzavřít s Hitlerem pakt o neútočení a posunout sovětské hranice na západ, aby tak zlepšil možnosti obrany země.