„Božská částice“ je na dosah, hlásí CERN

Ženeva - Nové pokusy na subatomární částici objevené loni vědci Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) stále více prokazují, že by mohlo jít o takzvaný Higgsův boson. Uvedl to CERN v tiskovém prohlášení. Šlo by o převratnou záležitost, protože podle vědeckých hypotéz by tato „božská částice“ mohla být jedním ze základních stavebních kamenů současné fyziky, díky němuž ostatní částice získávají hmotnost.

Podle vědců už fakticky zůstává otevřená otázka jen o tom, zda jde o „standardní model“ bosonu, či některou z jeho „lehčích“ variant, jak některé fyzikální teorie předpokládají. Na odpověď bude ale nutné si ještě nějaký čas počkat.

„Předběžné výsledky s úplnými daty z roku 2012 jsou báječné a podle mě je jasné, že máme co do činění s Higgsovým bosonem, přestože máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom zjistili, o jaký druh Higgsova bosonu jde,“ prohlásil mluvčí výzkumného týmu CMS Joe Incandela.

CERN
Zdroj: ČT24

Také mluvčí druhého výzkumného týmu ATLAS Dave Charlton reagoval s nadšením a údaje označil za výsledek obrovského úsilí mnoha obětavých lidí. Podle něj se ukazuje, že částice splňuje parametry standardního modelu Higgsova bosonu a že nyní naplno jede měření, na jehož základě se má zjistit, do jakého bosonového spektra prvek náleží.

Higgsův boson je posledním chybějícím článkem v takzvaném základním modelu částicové fyziky. Význam tohoto modelu pro fyziky média srovnávají s významem teorie evoluce pro biology a označují za jeden z největších vědeckých objevů století.

Pokud by základní částice neuměly hmotnost nabírat, vesmír by vypadal úplně jinak. Částice by volně poletovaly kosmem rychlostí světla a nikdy by nevytvořily atomy, z nichž pak vznikla veškerá hmota včetně celých planet a hvězd.

Existenci částice předpověděl v roce 1964 britský fyzik Peter Higgs, který teorii rozpracoval s několika spolupracovníky.