V Ostravě má vyrůst dvousetmetrový mrakodrap. Investor začal s průzkumem pozemku

Na pozemku mezi ulicí 28. října a obchodním centrem Nová Karolina v centru Ostravy, kde se ostravská společnost RT Torax chystá postavit nejvyšší budovu v Česku, začala terénní fáze inženýrsko-geologického průzkumu. Cílem je v prostoru po koksovně Karolina ověřit pomocí vrtů informace, které jsou důležité pro založení budovy s plánovanou výškou 200 metrů.

Nová dominanta Ostravy, obchodně-administrativní centrum s hotelem a byty, má vzniknout na pozemku o rozloze 8300 metrů čtverečních, který přímo sousedí s opěrným násypem Frýdlantských mostů. Pro jeho tvar se parcele přezdívá Slza. Podle dřívějších informací by měla mít budova šedesát pater a stát přes dvě miliardy korun.

Mluvčí RT Torax, která chce mrakodrap vybudovat, Jindřich Vaněk uvedl, že na základě výsledků průzkumu bude možné dokončit architektonický návrh stavby a definitivně určit její výšku a další parametry.

„Chceme postavit budovu, na kterou bude Ostrava pyšná. Půjde o výjimečnou stavbu nejen pro svoji výšku. Mimořádnou pozornost věnujeme architektuře, ale také energetické nezávislosti a minimalizaci uhlíkové stopy,“ řekl partner a zakladatel společnosti RT Torax Tomáš Häring.

Je třeba zjistit, jestli pozemek budovu unese

Inženýrsko-geologické práce se dělají ve třech vrstvách v různých hloubkách. „V mělké vrstvě zhruba dvanáct metrů pod povrchem bude zhodnocen stav zemin a podzemní vody po provedené sanaci území ukončené v roce 2010. V hloubce od 70 metrů a níže bude prověřena mocnost a poměry jednotlivých geologických vrstev a také koncentrace a množství důlních plynů,“ popsal Vaněk. V největší hloubce kolem 150 metrů se bude monitorovat situace po ukončené důlní činnosti a ověřovat stav bývalých důlních děl.

Na Ostravsku se intenzivně těžilo černé uhlí od 19. století, už v roce 1887 byl ale zřízen ochranný pilíř, který blokoval těžbu uhlí pod centrem Ostravy. Také v prostoru Karoliny byla těžba zakázána, až do roku 1982 tam ale byla v provozu koksovna, jejíž poslední části byly strženy v roce 1985. Území sedmkrát větší než pražské Václavské náměstí prošlo v letech 1997 až 2010 sanací a dekontaminací.

V Ostravě vyroste mrakodrap
Zdroj: CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Budova musí být postavena do roku 2026

V projektu Nová Karolina, který je objemem investic největším v historii Ostravy po roce 1989, vzniklo nákupní centrum, administrativní budova a bytové domy. Přípravné a projekční práce nové výškové budovy bude koordinovat pracovní skupina ustanovená na konci loňského roku. Jejími členy jsou zástupci města, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, architekti či geologové.

„V současné době probíhá finalizace architektonického návrhu celé budovy a další projekční činnosti nezbytné pro budoucí napojení nové budovy na okolní liniové stavby a inženýrské sítě,“ řekl mluvčí RT Torax. O stavební povolení musí firma požádat do prosince roku 2022 a budova musí být postavena do května roku 2026.