Stavbě dálnice D1 z Říkovic do Přerova ubyla další překážka. Soud zamítl kasační stížnost

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost organizace Děti Země napadající výjimku ministerstva životního prostředí na stavbu dálnice D1 z Říkovic do Přerova. Potvrdila to mluvčí NSS Sylva Dostálová. Ve sporu šlo o výjimku ze zákona k zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů. Právě ti se v místě plánované stavby dálnice vyskytují.

NSS se ve svém rozhodnutí ztotožnil se závěry krajského soudu, který žalobu aktivistů zamítl na konci února.

Výjimku ze zákona k zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů, jako je batolec červený, křeček polní či skokan štíhlý, kteří by mohli stavbou podle aktivistů trpět, povolil olomoucký krajský úřad a pak ministerstvo životního prostředí, které odkázalo na převahu veřejného zájmu.

V kasační stížnosti aktivisté opět upozorňovali na to, že ve výjimce chybí přesné označení vegetačního období a hnízdění ptáků. Kritizovali i údajně chybějící údaje u dosadby dřevin a náhradní výsadby. Poukázali i na to, že existují varianty dálničního obchvatu Přerova, které mohou mít menší škodlivý vliv na cenné biotopy, a navíc se vyhnou zastavěnému území Dluhonic.

Spor má dopad i na samotnou stavbu. Kvůli žalobě podané u krajského soudu nemohlo Ředitelství silnic a dálnic ČR do verdiktu soudu získat změnu územního rozhodnutí a stavební povolení.

Zamítavé rozhodnutí krajského soudu nabylo právní moci na konci března, vzápětí poté přerovský stavební úřad po tříměsíční přestávce mohl pokračovat v územním řízení.