Kolony zhoršují ovzduší. Zastavení a rozjíždění odírá brzdy a spojku

Jak kvalitu ovzduší ovlivňuje doprava, zkoumali odborníci na dvou frekventovaných tepnách v Brně. Měření Jihomoravského kraje a Centra dopravního výzkumu (CDV) zjistilo, že hned ve 14 listopadových dnech byl v brněnské ulici Koliště překročen imisní limit pro denní koncentrace hrubých částic polétavého prachu. Množství škodlivin mohly ovlivnit kolony, které se v místě často tvoří.

Mezi sedmou a osmou hodinou ráno projelo každý listopadový den ulicí Poříčí přes 1700 aut, často i nákladních. Intenzivní provoz spolu s inverzemi kolem řeky Svratky udělaly z ulice místo s největší koncentrací škodlivých oxidů dusíku v Brně.

Už 39 let musí život nad čtyřproudovou silnicí snášet i Jana Macková. „Nejlépe se větrá v noci, protože ve dne přece jenom jsou ty výpary z aut v bytu cítit. Každou chvíli to tu člověk musí vytřít, aby si to nenosil do bytu,“ popsala.

Přesto u Poříčí částice polétavého prachu denní limity nepřekračují. Alespoň podle měření, které minulý měsíc provedli odborníci z krajského úřadu a Centra dopravního výzkumu. Horší byly výsledky v ulici Koliště. Denní limit pro koncentraci hrubších částic polétavého prachu tady byl v listopadu překročen hned ve 14 dnech.

Čím plynulejší doprava, tím čistější vzduch

„Mohly by být důsledkem kolon, které na Kolišti denně vznikají. Při brždění dochází k obrusu brzd nebo brzdového obložení, při rozjezdu je zase namáháno spojkové obložení,“ přiblížil ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb CDV Roman Ličbinský.

Zdroje znečištění ovzduší v Česku v roce 2017
Zdroj: CDV

Právě při neplynulé dopravě vzniká víc hrubých prachových částic. Na Kolišti ale k nadlimitním hodnotám přispěl i jiný zdroj. „To indikuje nějaké lokální vytápění nebo nějaký jiný lokálně významný zdroj emisí prachových částic, o kterém jsme doposud neměli tušení,“ řekl Tomáš Helán z odboru životního prostředí krajského úřadu.

Lokální vytápění obecně zůstává největším zdrojem znečištění ovzduší. I tak ale z aktuálního měření vyplývá, že čím plynulejší doprava, tím je ve vzduchu méně prachu. Se zlepšením ovzduší by podle odborníků mohla pomoci hlavně dostavba velkého městského okruhu a dopravní infrastruktury v okolí Brna.