Ekologové protestují proti kácení v CHKO Jeseníky. Lesníci tam chtějí proti kůrovci nasadit i chemii

Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky povolila kácení v oblasti Suchý Vrch u Vrbna pod Pradědem s cílem zamezit šíření kůrovce. Oblast je už druhým chráněným územím v Jeseníkách, kde se může odlesňovat. První výjimku dostala z obdobných důvodu i lokalita Rejvíz. Zástupci z řad ekologů si ale přejí, aby byla příroda v chráněné oblasti ponechána svému vývoji.

Ekologům vadí jednak samotné kácení, protestují také proti tomu, že některé z napadených stromů chtějí lesníci takzvaně odkornit a na ošetření dalších použít chemické látky.

Podle Miroslava Haviry ze Správy CHKO Jeseníky to však výjimka umožňuje. „Umožňuje asanaci kůrovcových stromů, nepovoluje ale kácení na většině území,“ dodal. Některé stromy chtějí podle něj lesníci zbavit kůry od špice až po jeho patu, u ležících stromů se budou snažit využít i chemických prostředků.

Ekologové: V oblasti nezasahujte

Zástupci z řad ekologů si přejí, aby příroda byla v chráněné oblasti ponechána svému vývoji s maximálním omezením lidských zásahů. Požadují také, aby se změnil nepůvodní smrkový monokulturní porost na druhově pestřejší. V nich mají převažovat jedle a buky. „Omezit dále chtějí plošnou těžbu, aby nevznikaly holiny,“ dodává redaktor ČT Pavel Habram.

Jsme svědky toho, že správa CHKO selhává a nechová se jako orgán ochrany přírody.
Ondřej Bačík
předseda Společnosti přátel Jeseníků

Podle předsedy Společnosti přátel Jeseníků Ondřeje Bačíka zákon o ochraně přírody zakazuje například používání jedovatých látek na území rezervací, zakazuje i odkorňování a kácení stromů.

Smrky jako nepůvodní dřevina ale nepatří v rezervaci k chráněným druhům. I proto dostala lesní správa povolení k jejich kácení. Ekologové se nyní chtějí proti výjimce odvolat k ministerstvu životního prostředí.