Brněnská Černá Madona byla na vyšetření v nemocnici. Tomograf zjistil poškození červotočem

Vyšetření magnetickou rezonancí ukázalo restaurátorům, v jakém stavu je soška takzvané Černé Madony z barokního oltáře v kapli brněnského Paláce šlechtičen. Přístroj ve Fakultní nemocnici u svaté Anny odhalil například praskliny, které nejsou pouhým okem vidět, a poškození červotočem.

Dřevěná Madona s dítětem je hlavním prvkem oltáře v kapli Paláce šlechtičen. „Jedná se o dřevěnou polychromovanou sochu z druhé poloviny 17. století. Samotná kaple je přímo zasvěcena Obětování Panny Marie, tudíž i fresková výzdoba stěn a klenby nese mariánské motivy,“ vysvětlil historik umění Martin Čihalík ze společnosti Pastiglia, která provádí obnovu památek.

Pomocí počítačového tomografu chtěli restaurátoři zjistit stav dřeva, například rozsah poškození červotočem nebo jiným dřevokazným hmyzem. Identifikuje také všechny spoje jednotlivých částí sochy, tloušťku a vrstvy povrchových úprav.

„Socha je polychromována formou lazurovaného stříbra a zlata, takže poškození není zvenku téměř vidět. Musím říci, že nás překvapil počet hřebíků v sošce, množství prasklin, které běžně nejsou vidět, a také rozsah poškození dřevokazným hmyzem,“ komentoval výsledky z CT Čihalík a dodal, že všechny informace jsou pro restaurátory zásadní kvůli přístupu k opravám a dalším navazujícím průzkumům, jako jsou například sondáže.

Restaurátoři si většinou vystačí s rentgenem

Počítačový tomograf používají restaurátoři v rámci průzkumu pouze u velmi cenných památek. „Především středověkých, případně raně barokních. Pravidelně děláme i rentgeny obrazů, ale to si vystačíme s veterináři, kteří mají pojízdný rentgen,“ vysvětlil Čihalík.

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně už lékaři podobné vyšetření dělali. Před pěti lety zkoumali sochu Krista z brněnského kostela u sv. Jakuba. V obou případech se jednalo o placené služby. Ve Fakultní nemocnici Brno zase zkoumali mumii barona Trencka. Z CT vyšetření vzešel nejen 3D model Trenckovy mumie, ale i trojrozměrná vizualizace jeho skutečné podoby.