Programovou nabídku ČRo čekají kvůli úsporám velké změny

Praha - Programovou nabídku Českého rozhlasu (ČRo) čekají kvůli úsporám nákladů zřejmě již v příštím roce výrazné změny. Rada veřejnoprávního rozhlasu na dnešním zasedání uložila prozatímnímu řediteli Peteru Duhanovi připravit analýzu efektivnosti všech stanic ČRo. Management bude muset před radou existenci jednotlivých stanic obhájit. Problematika se má začít řešit začátkem příštího roku.

„Rozhlas v současné době zasahuje necelých 21 procent trhu, což nám v počtu stanic připadá neadekvátní,“ uvedl místopředseda Rady ČRo Ladislav Jíša. Podle něj jsou systémové změny v programové struktuře rozhlasu nutné, jelikož rozhlas bude muset v příštích letech začít šetřit.

„Musíme se zvlášť podívat na stanice, které jsou Českému rozhlasu dány ze zákona, a zvlášť na ostatní stanice. To znamená zdůvodnit jejich opodstatněnost jak z hlediska poslechovosti, nákladovosti a veřejnoprávnosti, tak z hlediska kontextu v programové skladbě celého rozhlasu. Nechceme vůči jednotlivým stanicím postupovat direktivně, management by nám (Radě ČRo) měl naopak existenci stanic obhájit,“ nastínil Jíša.

Radní Antonín Zelenka uvedl, že se rada nyní intenzivně zabývá tím, které stanice veřejnoprávního rozhlasu mají svoje opodstatnění, zda bude docházet k fúzím stanic a podobně. „V první a poslední řadě půjde samozřejmě o peníze, to nebudeme zastírat,“ dodal Zelenka.

Český rozhlas

provozuje čtyři celoplošné stanice (ČRo 1 - Radiožurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava a ČRo 6), čtyři digitální stanice (ČRo D-Dur, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo a ČRo Radio Wave) a dalších 12 regionálních stanic.

Český rozhlas se v následujících dvou až třech letech dostane do obtížné finanční situace vlivem snižujícího se zisku a také kvůli finančně náročné rekonstrukci budovy rozhlasu v Praze na Vinohradské ulici. Rada Českého rozhlasu proto bude požadovat po vedení rozhlasu, aby v následujícím období hledalo zdroje úspor v hospodaření, aniž by došlo k omezení poskytovaných služeb veřejnosti.