V pondělí večer se rozsvítí Majáky české kultury. Navedou tam, kde by se jinak hrálo

Více než sedmdesát kulturních institucí se v Česku připojí k výzvě Majáky české kultury. Světla rozsvícená v pondělí večer ukážou na místa, kde by se v těchto dnech konal koncert, hrálo divadelní představení, promítal film, bylo si možné prohlédnout výstavu nebo se děla jiná kulturní akce. Z důvodu zpřísněných protikoronavirových opatření, která začala platit od 12. října, nic z toho ale není možné.

Vládní opatření zasáhnou prakticky všechny kulturní události v následujících dvou týdnech. Omezení volnočasových aktivit má přinést zmírnění pandemie covidu-19 v Česku. Smyslem projektu Majáky české kultury je upozornit, že kultura nikam nezmizí, i když momentálně nemůže mít publikum, a také ukázat, kam všude za běžných podmínek mohou lidé za kulturou zajít.

„Účelem akce není prostest proti vládním nařízením. Symbolicky poukazujeme na paralýzu kultury, kulturních zařízení, kulturního průmyslu a všech jeho personálních složek,“ upřesňuje principál Cirku La Putyka Rosťa Novák mladší, který podnítil vznik iniciativy #kulturunezastavíš. Ta už během jarního uzavření kulturních institucí připravila desítky venkovních akcí na pomezí cirkusu, divadla a koncertů a stojí i za Majáky.

Zapojily se kulturní instituce z celé republiky

Zapojené instituce iniciativa vyzývá, aby v pondělí v 19:30 rozsvítily směrem k nebi kužel světla. „Nechte jej svítit celou noc nebo tak dlouho, jak jen to bude možné. Nezáleží na tom, jestli jste v tu dobu měli mít nějaké představení nebo akci,“ nabádají pořadatelé. 

Majákem na českou kulturu upozorní v Praze například Národní divadlo, O2 arena, koncertní síň Rudolfinum nebo prostor Jatka78. V regionech se připojí kulturní instituce v Hradci Králové, Liberci, Jihlavě, Brně či Plzni nebo Trutnově.

  • Zakazují se hromadné akce ve vnitřních prostorech, pokud by se jich účastnilo více než deset lidí, a ve vnějších prostorech, pokud by se shromáždilo přes dvacet osob (nejde-li o členy domácnosti). Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje na slavnosti, taneční a spolkové akce či přehlídky.
  • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby nemohou být otevřeny pro veřejnost mezi 20:00 a 6:00 a není v nich dovolená produkce živé hudby a tance.
  • Úplně se zakazují koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté.
  • Lidé si musí odpustit návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
  • Konat se nesmí ani poutě a podobné tradiční akce a veletrhy.
  • Úplný zákaz platí také pro společný zpěv více než pěti osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol.