Unikátní relikviář sv. Maura - cennější jsou jen korunovační klenoty

Praha - Nikoli památkářům nebo archeologům, ale kriminalistům se podařil 5. listopadu 1985 v Bečově nad Teplou unikátní historický nález. Pod podlahou kaple tamního zámku objevili jedinečný relikviář ze 13. století, který odborníci řadí na úroveň korunovačních klenotů. Na stopu díla uvedl československé orgány o rok dříve americký obchodník Danny Douglas žijící v Německu, který nabídl čtvrt milionu dolarů za povolení vyvézt ze země blíže neoznačený ukrytý předmět, o kterém nemají příslušné úřady ani tušení.

Pátrání po neznámé věci, při kterém tým pod vedením Františka Maryšky vycházel jen z neurčitých Američanových zmínek, dlouho nevedlo k výsledku. Až koncem roku 1985 se kriminalisté dovtípili, že obchodníkovi jde o středověký relikviář svatého Maura, který zmizel koncem druhé světové války.

„Tehdy jsme byli požádáni, abychom identifikovali nějakou věc, která má být prodána do zahraničí, přičemž jsme nevěděli, oč se jedná. K přesvědčení, že by věc mohla být v Bečově nad Teplou, nás zavedla řada drobných indicií. Například onen zahraniční zájemce nejprve uvedl, že se věc nachází asi 150 km od Norimberka, což označilo západní Čechy, další indicií bylo, že řekl, že ta věc je v původním stavu. Pak jsme zjistili, že se o tom v Bečově někdo přesvědčil a byl se tam podívat. Nebo označil velikost předmětu atd. Opravdu se to skládalo z mnoha drobností a trvalo to skoro rok. O konkrétní podobě věci, kterou jsme hledali, jsme se dozvěděli asi deset dní před samotným nálezem,“ přiblížil postup hledání tehdejší kriminalista František Maryška v rozhovoru ve Studiu 6 ČT24.

„Traduje se, že restaurátor dostal k opravě objekt v zuboženém stavu, který nastal až po objevení, tedy, že jsme to zapříčinili my. Pravda je taková, že když byl relikviář nalezen, ministerstvo kultury to značně zaskočilo. Nebyly připraveny podmínky pro uskladnění. Tak se stalo, že se na několik měsíců ocitl v bankovním sejfu, kde klimatické podmínky naprosto neodpovídaly potřebě, a teprve tam se dokonale rozsypal,“ doplnil kriminalista.

„Můj osobní vztah k relikviáři byl zpočátku čistě jen pracovní, ale od té doby, co byl nalezen, ho neustále nějakým způsobem provázím, takže jsem jeho takovým nepsaným kmotrem a o jeho historii bych mohl snad už i přednášet,“ uzavřel rozhovor Maryška.

patřil tehdy rodu Beaufortů, kteří jako kolaboranti museli po válce Bečov opustit a relikviář ukryli pod podlahu hradní kaple. Tam jej také Maryškův tým objevil, byť notně poškozený. Restaurátorské práce ale začaly až v roce 1993 a trvaly devět let. Od té doby je relikviář jednou z nejlákavějších pamětihodností Karlovarska.

Vydáno pod