Rafani se dočkali monografie

Praha - Monografie s názvem Rafani 2000-2006 přibližuje činnost kontroverzní umělecké skupiny v první etapě jejich existence. Publikace obsahuje i životopisy a rozhovor s členy, kteří skupinou prošli, a také seznam jejich akcí, výstav či přednášek.

„Není to chronologie, nejsou tam všechny naše akce. Snahou bylo popsat určité momenty, které se v naší tvorbě opakují,“ řekl Luděk Rathouský, který je ve skupině od jejího počátku.

Zlomovým byl pro Rafany projekt prezentovaný na výstavě finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2006 v Brně, kde poprvé uplatnili jednu ze svých strategií a nepoužili text, který byl do té doby součástí jejich uměleckých výstupů. „Začali jsme si uvědomovat, že text je handicapem naší tvorby. Vizualitu jsme chtěli změnit, text jsme úplně odřízli,“ uvedl Rathouský. Rafani zrušili svou emailovou schránku i webové stránky, přestali užívat text na výstavách i při propagaci. „Vydali jsme se cestou jednoduchých performancí, které jsme zaznamenávali na videu,“ vysvětlil Rathouský. Česko-anglická monografie, kterou vydalo nakladatelství Fra, zaznamenává pouze „textové období“.

Reportáž Evy Spáčilové (zdroj: ČT24)

Umělecká skupina Rafani vznikla v roce 2000 s deklarovaným utopickým cílem „dosáhnout budoucnosti s vyšší kvalitou lidství“. K jeho naplnění si jeho členové předem stanovili pravidla, na jejichž základě vytvořili charakteristický kolektivní umělecký projev zdůrazněný logem, uniformami a deklamací manifestů. Skupinu, kterou prošlo asi 12 umělců, spojují obecná témata národnosti, ideologie, politiky, komunikace, společenských stereotypů či sociálního postavení s vizuálně přitažlivou podívanou.

Rafani / Luděk Rathouský a Marek Meduna
Zdroj: ČT24

V současné době jsou členy skupiny kromě Rathouského i Marek Meduna, Jiří Franta, Zuzana Blochová a David Kořínek.