Polidštěné legendy. Nový román odhaluje život odbojářů Mašína, Balabána a Morávka

Nový román připomíná život hrdinů odboje (zdroj: ČT24)

Gestapo jim říkalo Tři králové. Hrdinové protinacistického odboje Josef Mašín, Josef Balabán a Václav Morávek patřili k nočním můrám nacistické tajné policie a jejich činy při obraně Československa podrobně popsali historici. Jak ale vypadal jejich život, i když se zrovna nestřílelo, popisuje v novém románu M+B+M Dalibor Vácha.

Když Hitler vyhlásil protektorát, získal tři zavilé nepřátele. Důstojníky Josefa Balabána, Josefa Mašína a Václava Morávka. Nejenže posílali cenné informace exilové vládě v Londýně, škodili nacistům přímo v srdci Německa.

„Největší majstrštyk, který bývá upozaďován, je podle mě pokus o atentát na Heinricha Himmlera v roce 1940. Podařilo se jim dopravit nálož až do Berlína. Shodou okolností Himmlerův vlak dorazil na jiné nádraží a nálož ho nezabila,“ sděluje spisovatel Dalibor Vácha.

S následky svých činů Tři králové počítali. V dubnu 1941 byl zatčen Josef Balabán, v květnu téhož roku překvapilo Mašína, Morávka a radiotelegrafistu Peltána gestapo. Během přestřelky byl raněn Josef Mašín.

Beletrie může být podle autora pravdivější než samotná historie

Váchova kniha popisuje právě tyto strhující hrdinské činy odbojářů. K tématu ho ale přivedla hlavně touha dozvědět se, co se dělo mezi přestřelkami. Vácha tak heroické legendy polidšťuje, autor ostatně věří, že beletrie se někdy dostane k pravdě blíž než historie. V knize tak vystupují klidný gentleman Balabán, lamač srdcí Mašín a bezostyšný vtipálek Morávek. Ten podle Váchy například pískal na hlavně pistolí za bílého dne uprostřed Prahy.

Do smíchu ale Třem králům nebylo. Román přináší atmosféru života v obavách z odhalení, v nepohodlí často střídaných konspiračních bytů a hladu. Vše pak dokresluje ponurá, klaustrofobní atmosféra okupované Prahy plné gestapáků a špiclů. Svůj nový román Vácha chápe nejen jako dokument dějin, ale i coby poctu ideálům, kterých si Tři králové cenili natolik, že pro ně položili život.