Věda s praxí si v Evropě zatím moc nerozumí

Praha – Hned čtyři nositelé Nobelovy ceny napříč obory se dnes sešli v prostorách Vysoké školy ekonomické. Spolu s dalšími význačnými osobnostmi z české i světové vědy a techniky, ale i politiky a byznysu zde v rámci desátého ročníku Evropského fóra vědy a techniky diskutují o postavení vědy v současném světě.

V dopolední části fóra, kterou živě přenášel i portál ČT24, vystoupili se svými příspěvky nositel Nobelovy ceny za chemii Kurt Wüthrich, Carlo Rubbia, který je nositelem Nobelovy ceny za fyziku, Richard J. Roberts a Timothy Hunt, kteří se pyšní Nobelovou cenou za medicínu.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Korourek v úvodní řeči poukázal na špatné propojení vědy a výzkumu se zbytkem české ekonomiky. Zatímco z pohledu částek vynakládaných na výzkum se už Česko začíná rovnat vyspělým zemím, stále pokulhává v zavádění nových poznatků do praxe. „ČR má špičkové výsledky ve vědě a výzkumu, bohužel s těmito výsledky neumíme pracovat,“ zdůraznil Kocourek.

Richad J. Roberts a Stanislav Štěpánek o české vědě (zdroj: ČT24)

Právě propojení vědy s praxí je hlavním smyslem fóra, které spolu s Vysokou školou ekonomickou pořádá společnost na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava. „Je spousta kongresů a konferencí – tu se scházejí chirurgové, tam politici, průmyslníci (…), ale málokdy se sejdou všechny tyto složky společně a to je ostatně jeden z důvodů, proč Evropa nejenže není konkurenceschopná, ale dokonce její propad pokračuje,“ vysvětlil ředitel České hlavy Stanislav Štěpánek.