Množí se výzvy k zaplacení dluhu za energie. Bývají neurvalé, ale nemusí být oprávněné

Energetický regulační úřad (ERÚ) řeší stále častěji dotazy spotřebitelů, po kterých dodavatelé vymáhají pohledávky prostřednictvím inkasních agentur, potvrdil mluvčí úřadu Michal Kebort. Letos by podle něj mohlo jít řádově o stovky případů. Mluvčí uvedl, že často přitom není jasné, jak a kdy dlužná částka vznikla, případně proč byla navýšena o další poplatky. Problematické podle něj mohou mohou být i služby nabízené v opačném gardu, kdy inkasní agentura naopak tvrdí, že pro zákazníka vymůže pohledávky od dodavatele.

„Nenechte se zaskočit nebo vystrašit. Výzvy k zaplacení pohledávky jsou formulovány velmi drsně a záměrně vzbuzují dojem, že peníze nepochybně dlužíte. Pochybnosti ale jsou namístě, a jestliže si nejste jisti oprávněností sankce nebo její výší, požadujte doložení nároku vlastní pohledávky i jejího postoupení. Vůči vymahači pak uplatňujte stejné námitky, jaké byste vznesli vůči dodavateli,“ řekl člen rady ERÚ Rostislav Krejcar.

Podle úřadu vše typicky začíná stroze znějícím telefonátem, textovou zprávou nebo písemnou výzvou s jednoznačným požadavkem na úhradu dluhu. ERÚ uvedl, že nejčastěji se vymahači ozývají kvůli neuhrazeným deaktivačním poplatkům, když spotřebitel předčasně ukončil smlouvu na dobu určitou. Dále může jít o nedoplatky za spotřebovanou energii, a to i v případech, kdy zákazník sice řádně platil zálohy, ale nevyrovnal nedoplatek vyplývající z vyúčtování. Důvody ale musí vymáhající strana jasně prokázat, podotkl úřad.

„Ještě nedávno vymahačské agentury vyhrožovaly spotřebitelům rovnou exekucí. K tomu by ale nejdříve potřebovaly rozsudek soudu, jinak podobnými pohrůžkami mohou porušovat zákon. Tato praktika proto pomalu mizí,“ uvedl Krejcar.

Objevují se i neoprávněné požadavky na zaplacení poplatku za vymáhání dluhu

Stále se podle něj naopak objevují požadavky na zaplacení poplatků za vymáhání dluhu, na které vymahač také nemusí mít nárok. „Jestliže dluh neuhradíte včas, může po vás věřitel chtít jen zákonný úrok z prodlení a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s vymáháním, například za zpoplatněnou upomínku. Odměna inkasní agentuře mezi tyto náklady ale většinou nepatří,“ dodal.

Novinkou na energetickém trhu jsou pak podle ERÚ služby, které si inkasní agentury připravily naopak pro spotřebitele. Zdánlivě vstřícná nabídka, že pro zákazníka získají nevrácené přeplatky od minulého dodavatele, však také není bez rizika, podotkl energetický úřad. Upozornil, že o jednom z podobných případů už informoval na webových stránkách.

Problémem podle úřadu může být například to, že postoupením pohledávky spotřebitel uzná, že mu peníze dluží minulý dodavatel, čímž vyviní současného dodavatele, u kterého by se jinak vrácení přeplatku domáhal.