MMR podpoří bydlení skoro půlmiliardovými dotacemi

Praha - Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský chce v programu Podpora bydlení pro letošní rok poskytnout dotace za celkem 463 milionů korun. Peníze úřad rozdělí mezi 216 projektů, jak dnes uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Loni mělo na stejný účel kolem 420 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj

„Cílem programu je podpořit výstavbu a zkvalitnění bytového fondu prostřednictvím čtyř podprogramů zaměřených na výstavbu technické infrastruktury, regeneraci panelových sídlišť, výměnu domovních olověných rozvodů a výstavbu podporovaných bytů určených k nájemnímu bydlení osob v tíživé zdravotní nebo sociální situaci.“

Ministerstvo obdrželo celkem 295 žádostí o dotaci, požadujících 742 milionů korun. Komise projekty zhodnotila a následně ministrovi doporučila ke schválení žádosti, které byly formálně správné, obsahovaly povinné náležitosti a nejvíce splnily stanovené podmínky.