Albert změní smlouvy s dodavateli. Antimonopolní úřad kritizoval pokuty i systém slevových akcí

Obchodní řetězec Albert změní smlouvy, které uzavírá se svými dodavateli. Zavázal se k tomu poté, co se podmínkami smluv začal zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle jeho zjištění byly smlouvy pro dodavatele nevýhodné. Úřad informoval, že správní řízení s řetězcem zastavil poté, co se Albert zavázal k úpravě těchto smluv.

„Problematická ustanovení se týkala například majetkových sankcí, na jejichž základě byl dodavatel povinen v případě prodlení s plněním kupní smlouvy zaplatit odběrateli smluvní pokutu. Tyto povinnosti nebyly nijak vyváženy odpovídajícími povinnostmi či sankcemi na straně odběratele. Za problematický označil Úřad také mechanismus změn kupní ceny a nastavení slevových akcí,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Standardizovanými smlouvami mezi řetězcem a jeho odběrateli z let 2016 a 2017 se úřad začal zabývat v polovině loňského roku. Albert se po zásahu úřadu zavázal k tomu, že jednostranná ustanovení v neprospěch dodavatelů ve smlouvách změní.

„Navrhl závazky spočívající ve změně některých smluvních ustanovení, konkrétně se v aktualizovaných smlouvách zaváže k novým povinnostem a výsledkem bude vyrovnaný rozsah práv a povinností na obou stranách smluvního vztahu. Smlouvy mají být upraveny do počátku roku 2020,“ dodal Rafaj.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se smluvními podmínkami mezi velkými řetězci a jejich dodavateli zabývá dlouhodobě, v letech 2016 až 2018 uskutečnil rozsáhlý průzkum situace na trhu. Při něm zjistil, že takzvaná zadní marže, tedy systém smluvně nastavených bonusů a slev bez patřičného protiplnění ze strany řetězce, je v Česku stále velmi častá. Tento nešvar měla přitom odstranit novela zákona o významné tržní síle z roku 2016. Řetězce Billa a Penny Market dostaly za takový postup letos v únoru pokutu 164 milionů korun.