Vyzkoušejte si: Záludné otázky z autoškoly

Postačí vám v Česku mezinárodní řidičský průkaz, když ten český ztratíte? Jak správně provést dýchání z úst do úst? A projeli byste křižovatkou podle pravidel? Ověřte si, jestli znáte odpovědi na některé obtížnější otázky ze zkušebních testů z autoškol.

1) Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku:

a) Musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
b) Nemusí dávat znamení o změně směru jízdy a může omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
c) Musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

2) Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než jeden metr, musí být přečnívající konec nákladu:

a) Označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 30 x 30 cm a dále vzadu červeným světlem a vpředu neoslňujícím bílým světlem.
b) Označen vzadu červeným světlem a jinou než trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým světlem a jinou než trojúhelníkovou bílou odrazkou.
c) Označen vzadu červeným světlem a trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým světlem a trojúhelníkovou bílou odrazkou.


3) Tato dopravní značka:

Výstražný kříž pro jednokolejný železniční přejezd
Zdroj: Autoskola-testy.cz

a) Upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd. Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.
b) Upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd. Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví na místě, odkud má na železniční trať náležitý rozhled.
c) Upozorňuje na vícekolejný železniční přejezd, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti pro případ současného průjezdu vlaků z obou směrů.

4) Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou:

Zákaz vjezdu motorových vozidel
Zdroj: Autoskola-testy.cza) Je zakázán vjezd osobním automobilům.
b) Je zakázán vjezd všem motorovým vozidlům s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.
c) Je zakázán vjezd všem motorovým vozidlům.


5) Jako poslední projede křižovatkou

Křižovatka
Zdroj: Autoškola-testy.cz

a) vozidlo z výhledu.
b) modré nákladní vozidlo.
c) žluté vozidlo. 

6) Vozidlo z výhledu projede křižovatkou:

Křižovatka
Zdroj: Autoškola-testy.cz

a) jako druhé.
b) jako první.
c) jako poslední. 

7) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou:
a) Neopravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky.
b) Opravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky pouze v případě, že držitel nahlásil odcizení, zničení nebo ztrátu svého řidičského průkazu a doposud mu nebyl vydán nový.
c) Opravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky.

8) Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého:
a) dýchám frekvencí alespoň 20 vdechů/min a vždy se snažím o co největší vdech
b) dýchám úplně normálně frekvencí 6-8 vdechů/min, bez extrémního nádechu a vdechu do poraněného
c) vdechuji do plic poraněného jen obsah vzduchu ve svých ústech.