Systém na elektronické dálniční známky nevrátí peníze za špatně zadanou značku. Ombudsman chce nápravu

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček vyzval ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) k řešení problémů u plateb za elektronické dálniční známky. Není totiž možné získat zaplacené peníze při nesprávně zvolené registrační značce zpět, zpětně ani nelze zadanou registrační značku opravit. Systém umožňuje zadat dokonce i registrační značky v nesprávném formátu. Společnost Cendis, která je správcem systému dálničních známek, slibuje nápravu do konce dubna.

Na ombudsmana se obracejí lidé, kteří zadali do systému na elektronické dálniční známky nesprávnou registrační značku vozidla a svou chybu si uvědomili až po zaplacení. Podle Křečka lze pochopit, že případná oprava ani vrácení peněz nejsou možné ve chvíli, kdy je zadána registrační značka existujícího vozidla. V takovém případě je na tom, kdo nesprávnou značku zadal a zaplatil, aby se spojil s vlastníkem onoho vozidla a pokusili se situaci vyřešit.

„Jinou situací však je, kdy je zadána neexistující registrační značka. V takovém případě dle mého názoru nemůže docházet k obcházení systému dálničních známek a dotyčnému by měl být zaplacený obnos vrácen, nebo umožněna oprava zadaných údajů, a to bez časového limitu. Současný systém to však dle zkušeností uživatelů neumožňuje,“ uvedl ombudsman.

Systém by měl na zadání chybné značky upozornit

Systém e-dálnice navíc podle ombudsmana umožňuje zadat zjevně chybné registrační značky, protože uživatele pustí dál a nechá ho zaplatit. „Domnívám se, že systém by mohl zákazníky na zadání registrační značky v chybném formátu upozornit. V optimálním případě by byl systém přímo propojen s registrem vozidel a na zadání neprovozované registrační značky by upozornil,“ uvedl Křeček.

Ombudsman v dopise požádal ministra dopravy o vyjádření k současným pravidlům vracení peněz a opravy zadaných údajů při chybném zadání registrační značky. Vyzval ho k vyřešení dotyčných problémů.

Stát připravuje vratky

Stát vratky při zadání neexistující registrační značky vozidla připravuje, systém by měl začít fungovat do konce dubna. Mluvčí Cendisu Martin Opatrný k tomu řekl, že vratky budou možné i zpětně, využít je tak budou moci i motoristé, kteří udělali chybu v minulých měsících. Možnost se naopak nebude týkat případů, kdy kupující zadá registrační značku vozu, která existuje. Podle Cendisu je v těchto situacích složité prokázat, že takový nákup byl skutečně omylem a systém by tak mohli někteří motoristé zneužívat.

Elektronické známky od letošního roku nahradily papírové kupony, jejichž platnost definitivně skončila na konci ledna. Jsou vázány na poznávací značky aut, není už tak nutné je lepit na přední sklo vozidla. Novinkou je také klouzavá platnost nových ročních vinět. Řidiči si mohou nastavit platnost známky od přesně vybraného data na následujících 365 dní bez ohledu na kalendářní rok.