Rektor Univerzity Palackého Miller rezignuje. Nesplnil slib týkající se ústavu CATRIN

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Jaroslav Miller se rozhodl rezignovat na svou funkci. Složit ji hodlá v dubnu příštího roku, řekl ve čtvrtek na Akademickém senátu UP. Svůj krok vysvětlil tím, že chce dodržet své slovo spojené s funkčností nového ústavu CATRIN. Jeho vznik je předmětem sporů mezi vedením UP a Přírodovědeckou fakultou, ze které mají být pod CATRIN vyvedena vědecká centra. Miller je rektorem druhé funkční období, mělo mu skončit roku 2022.

Rezignaci rektor vysvětlil svým slibem, že ústav bude k 1. lednu 2021 plně funkční a lidé budou převedeni. „To se nestalo. Já si dovolím nyní rezignovat na svou funkci v dubnu, dohodnu se na tom s předsedou senátu. Ještě přijmeme rozpočet, aby univerzita byla v komfortní situaci, uklidíme si po sobě stůl a v dubnu rezignuju na tuto funkci, protože by se mně s tím špatně žilo. Chci tím zároveň ukázat, že nejsem žádný mluvka,“ oznámil členům senátu rektor.

Poukázal na to, že je fanatickým zastáncem plnění slibů. „Je to staromódní, je to rigidní, ale mám takovou povahu a nedá se s tím asi už nic dělat. Teď jsem manévrován do situace, kdy jsem byl zbytkem univerzity přesvědčen, že mám podepsat něco, o čem já jsem osobně stoprocentně přesvědčen nebyl, nicméně jsem to udělal v dobré vůli. Teď jsem se ocitl v neřešitelné situaci, protože ten slib nemohu splnit,“ uvedl.

Spory s Přírodovědeckou fakultou

Statut nového Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií s anglickou zkratkou CATRIN, který propojuje tři špičková vědecká centra UP, schválil Akademický senát UP 17. června, v platnost vešel v říjnu.

Jeho existence je však zatím pouze formální, zástupci univerzity již dříve uvedli, že jde o složitý legislativní proces, který doprovází náročná jednání. Dosud se stále ladily technické dohody tohoto vztahu ze strany fakult, ze kterých se pod ústav odtrhla vědecká centra.

Vysokoškolský ústav CATRIN přebírá pod svá křídla dvě výzkumná centra Přírodovědecké fakulty, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) společně s Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a část Ústavu molekulární a translační medicíny, který je součástí Lékařské fakulty.

Od počátku se proti ústavu staví vedení Přírodovědecké fakulty. Poukazuje na to, že jeho vznik je na úkor fakulty, především s ohledem na vyvedení majetku, projektů a zaměstnanců spojených s vědeckými centry. Fakulta se kvůli tomu obrátila také na soud a podala i návrh na odvolání rektora.