Průzkum k milníkům republiky: Vznik Československa byl správný, jeho rozpad už méně

Za týden si Česko připomene sté výročí vzniku Československa. Česká televize při této příležitosti zadala exkluzivní reprezentativní průzkum. Zajímalo ji, jak Češi vnímají milníky republikové historie. Z průzkumu agentury Median například vyplynulo, že většina Čechů považuje za správný vznik republiky, ale už ne její rozpad v devadesátých letech.

Rozpad Rakouska-Uherska a následný vznik Československa považuje podle průzkumu za správný přes sedmdesát procent Čechů. Pozitivně tuto událost vnímá drtivá většina spíše starších lidí, mladších polovina.

Jak Češi vnímají rozdělení Rakouska-Uherska a vznik ČSR
Zdroj: Median, ČT24

Naopak přes sedmdesát procent dotázaných vnímá jako nesprávné podvolení se tzv. mnichovskému diktátu v roce 1938.

Jak Češi vnímají podvolení se tzv. mnichovskému diktátu
Zdroj: Median, ČT24

Podobné to je s hodnocením poválečného vývoje, kdy Československo odmítlo Marshallův plán a začalo se orientovat na Sovětský svaz. Za nesprávný tento politický kurs označily skoro tři čtvrtiny respondentů.

Jak Češi vnímají odmítnutí pomoci Západu a orientaci na SSSR po roce 1945
Zdroj: Median, ČT24

Už méně jednoznačný je názor na rozdělení společného státu v roce 1993. I v tomhle případě si ale většina Čechů myslí, že k němu nemělo dojít.

Jak Češi vnímají rozdělení Československa
Zdroj: Median, ČT24

Naopak za správný považuje bezmála sedmdesát procent lidí vstup – už samostatné – České republiky do Severoatlantické aliance. Za určitě správné vstup označilo 26 procent lidí, za určitě nesprávné osm procent. Negativní názory jsou nejčastější u voličů SPD a KSČM. Ještě skeptičtější jsou voliči těchto stran k našemu členství v Evropské unii. Ale i obecně jsou v této otázce Češi trochu zdrženlivější než v případě NATO. Jako správné rozhodnutí ho označilo 64 procent respondentů.

Jak Češi vnímají vstup do EU
Zdroj: Median, ČT24