Průměrná délka civilních řízení vloni klesla pod 300 dnů. Správní soudy však nestíhají

České soudy zrychlují práci. Podle posledních dat padají rozsudky v civilních sporech průměrně o šest týdnů dřív, celková průměrná délka řízení vloni poprvé klesla pod 300 dnů. Mírně se zrychlilo i vyřizovaní opatrovnických kauz. Naopak trestní řízení se v průměru mírně protáhla, podle justice ale i proto, že se podařilo ukončit řadu starých případů.

Doba čekání v případě žaloby na úřad, policii, zdravotní pojišťovnu nebo jinou veřejnou instituci v průměru činí rok a pět měsíců. Třeba spletitý spor o úhradu léčiv soud rozhodl po třech a půl letech.

„To jsou věci velmi složité skutkově i právně, kdy posuzujete i evropskou právní úpravu. A rozhodnutí má ohromné dopady,“ vysvětlil soudce správního úseku Městského soudu v Praze Ladislav Hejtmánek.

Kvůli znaleckému posudku musel Hejtmánek na tři čtvrtě roku zastavit rozhodování v případu dvou mužů, kteří si stěžovali, že je policie při návštěvě čínského prezidenta donutila sundat z oken tibetské a tchajwanské vlajky. Soudce žalobě vyhověl po víc než roce a půl. V případě žalob na úřady sídlící v Praze šlo v porovnání s ostatními o krátkou dobu.

Baxa: Správní soudnictví je třeba posílit

Čekání na rozhodnutí ve správních věcech se loni v Praze zkrátilo o 20 dní. Přesto zůstává nejdelší v zemi, činí téměř 23 měsíců. „V současné době má soudce na správním úseku na sebe psaných asi 200 až 250 nerozhodnutých věcí,“ vyčíslil Hejtmánek.

„Já jsem na jedné straně rád, že se lidé obracejí na správní soudy, že si chrání svoje práva, že se nepodvolí každému jednání veřejné správy. Na druhou stranu, aby tohle opravdu fungovalo, bude zřejmě potřeba posílit správní soudnictví personálně,“ míní předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Události: Průměrná délka soudního řízení klesla pod 300 dnů (zdroj: ČT24)

Správních soudců je přibližně 120 z celkových tří tisíc. Taky proto trvá vyřknutí verdiktu téměř třikrát déle než v případě nejrychlejší oblasti – trestních kauz. Těch je každý rok díky snižující se kriminalitě méně. O desetinu ubylo i civilních rozsudků, což pomohlo jejich rekordnímu zrychlení.

„Stále vidíme důsledky toho, že hlavně velkým společnostem se nevyplatí vymáhat drobné částky, různé nedoplatky,“ okomentoval situaci advokát David Záhumenský, který je autorem webové Mapy průtahů.

K nejvýraznějšímu zlepšení došlo v důsledku dlouhodobého personálního posilování soudů v nejpřetíženějších krajích, tedy v Praze, na jižní Moravě a především v severních Čechách, kde je situace vůbec nejhorší. Kvůli staré zátěži tam zůstává průměrná délka řízení přes jeden rok.

I na severu Čech se ale soudy v posledních měsících výrazně zefektivnily, i díky novým technologiím. Využívá se automatická příprava dokumentů nebo videokonference. „Aby jednodušší případy končily rychle, a zbyl čas na ty složitější,“ uvedl předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl.

Průměrna délka soudního řízení
Zdroj: ČT24

Dlouhodobé urychlení občanskoprávních pří

Z dlouhodobější perspektivy lze konstatovat, že za posledních pět let se zrychlilo především vyřizování občanskoprávních sporů, kterých je také zdaleka nejvíce. V roce 2013 trvaly v průměru 400 dní, nyní je to zhruba o třetinu méně.

Téměř třetinu civilních věcí se loni podařilo rozhodnout během tří měsíců. Do půl roku to byla další čtvrtina. Menší část případů se tedy řeší déle než půl roku, některé i přes dva roky. K těm patří třeba spory se zaměstnavatelem o škodu způsobenou pracovním úrazem – trvaly průměrně bezmála 4 roky. Dva roky se čeká na vypořádání majetku po rozvodu, obdobně na řešení konfliktu mezi sousedy. O něco rychlejší bývají pře o pojistné plnění.