Polovina nádraží chátrá. Vláda je převedla na SŽDC

Vláda schválila dlouhodobě připravovaný převod nádraží z Českých drah (ČD) na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Drahám by se díky tomu mohl vylepšit rozpočet o tři a čtvrt miliardy korun. Téměř polovina nádraží potřebuje rozsáhlou rekonstrukci a podle všech podstatných okolností byla transakce pro jejich opravu zásadní podmínkou.

Dopravce má podle návrhu za více než 1500 budov získat 3,24 miliardy korun, což je cena stanovená znaleckým posudkem. „Je to krok správným směrem a umožní ČD věnovat se svému hlavnímu podnikání, což je osobní přeprava,“ řekl po jednání vlády ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Jedním z důvodů převedení nádraží na SŽDC je podle materiálu ministerstva dopravy snaha najít efektivnější financování oprav a provozu tohoto majetku, protože státní správce kolejí může na jejich rekonstrukce získat z fondů Evropské unie více peněz než dopravce.

Část nádraží v transakci není

Nádraží však nebudou převedena všechna. Plán nezahrnuje ty budovy, kde jsou komplikované vlastnické vztahy, například budovu Masarykova nádraží v Praze, které České dráhy vlastní se společností Penta, nebo budovu brněnského nádraží, kde zatím není rozhodnuto o zvažované variantě přesunu.

V dobrém stavu je necelá polovina nádraží, zbytek potřebuje rozsáhlé rekonstrukce. Zhruba čtyřicet objektů, například v Plzni, Sokolově, Bílině, v Berouně a ve Strakonicích, patří mezi nejvíce zdevastovaná nádraží. Na jejich stavu se podepsala právě zdlouhavá jednání o tom, kdo má v Česku nádraží vlastnit.

České dráhy čekaly dvakrát více

S převodem majetku ale musí ještě souhlasit představenstvo a dozorčí rada Českých drah. Důvodem je rozdíl v oceňování majetku státního dopravce. Zatímco koleje a další pozemky převáděly ČD za účetní hodnotu, nádraží se stát chystá převést za cenu soukromého investora. Jde o sumu, kterou by byl ochotný za tento majetek zaplatit soukromý investor a která je výrazně nižší než účetní hodnota majetku.

České dráhy původně očekávaly, že za nádraží dostanou minimálně dvojnásobek nyní uvažované částky. Cenu kolem tří miliard kritizují železniční odbory, které už avizovaly, že pro tenhle návrh jejich zástupci v dozorčí radě ruku nezvednou. 

  • Diskuse o převedení nemovitostí na správce kolejí trvají už několik let. Největším přelomem z poslední doby je vyjádření Evropské komise, která v červnu stanovila limit zhruba tří miliard korun jako částku, za kterou nebude prodej nádraží státní SŽDC považovat za nedovolenou státní podporu.
  • Původně se měla vláda převodem nádraží zabývat v termínu do konce října, pokračovalo však ještě připomínkové řízení. Podle ministra dopravy k převodu nádraží nemusí dojít od začátku příštího roku, mělo by se tak ale stát během následujících měsíců.
  • Odbory podle předsedy Odborového sdružení železničářů Jaroslava Pejši převod v dozorčí radě nepodpoří. Pokud se však rada nebo představenstvo ČD proti převodu skutečně postaví, nevylučuje ministr dopravy Dan Ťok personální změny. „Já nechci vyhrožovat, to není můj styl," uvedl.

Ovšem převod podle účetní hodnoty, který by Českým drahám vynesl podstatně více, napadá soukromá železniční společnost podnikatele Radima Jančury RegioJet. Ta je největším konkurentem Českých drah a zpochybňuje cenu za převod kolejí na SŽDC v roce 2008. Podala na státní dráhy žalobu a požaduje, aby vrátily sumu okolo sedmi miliard korun.

Pokud České dráhy prodej nádraží nakonec zastaví, bude po managementu firmy ministr požadovat vypracování plánu, jak budou dráhy tento majetek spravovat, aby dopravci přinášel zisk a dále nechátral. Ťok přitom opakovaně upozornil, že pokud dopravce tyto požadavky nesplní, není možné vyloučit změny v jeho vedení.