Paroubek vyzval rektora plzeňské univerzity k rezignaci

Praha - Předseda ČSSD Jiří Paroubek vyzval rektora Západočeské univerzity v Plzni Josefa Průšu k rezignaci. Podle sociální demokracie vedení univerzity zcela selhalo. Paroubek také řekl, že jeho strana podporuje snahy akreditační komise ministerstva školství, která kauzu plzeňských práv prošetřuje. Sociální demokraté chtějí na nejbližším zasedání sněmovny navrhnout zřízení parlamentní vyšetřovací komise. Průša na výzvu reagoval slovy, že určitou odpovědnost cítí, avšak ne takovou, která by ho vedla k odstoupení.

Paroubek na tiskové konferenci uvedl, že důrazně žádá, aby byl zveřejněn přehled odborných posudků, na kterých se podílel Ústav státu a práva. Ten prý je totiž prakticky monopolním dodavatelem právnických posudků pro státní orgány, a to i v ožehavých kauzách – např. vydání katarského prince, obří ekozakázce nebo sporu s firmou Diag Human.

„Začíná se objevovat obraz organizované právnicko-justiční a bezpečnostní mafie ovládající právní rozhodování státu,“ uvedl předseda ČSSD. Ten také vyzval premiéra Jana Fischera a ministra vnitra Martina Pecinu, aby se zasadili o rozkrytí této sítě. Všechny posudky, na kterých se podílely zkompromitované osoby z plzeňských práv nebo Ústavu státu a práva, by také měl přezkoumat nezávislý odborník.

Pověřený šéf právnické fakulty Jiří Pospíšil (ODS) snahu zřídit vyšetřovací komisi vítá. „Je dobře, když věci budou prošetřené a vedle orgánů činných v trestním řízení se jimi bude zabývat i takovéto těleso,“ dodal. Pospíšil prý velmi úzce spolupracuje s ministryní školství, potažmo s premiérem, který je prý jejím prostřednictvím o věcech informován.

Premiér Jan Fischer

„Je to mimořádná facka těm, kteří na této fakultě vystudovali řádným způsobem, oddřeli tam všechny zkoušky a mají ničím neposkvrněný diplom.“

Propojení Ústavu státu a práva s fakultou se bude podle Pospíšila prověřovat. „Dojde k revizi smlouvy mezi námi a ústavem. Je třeba si uvědomit, že to bylo historické propojení,“ uvedl. Fakulta by prý nemohla vzniknout, kdyby ústav nezaštítil výuku. Nyní už je ale třeba určité oddělení. Revize se proto uskuteční během dvou týdnů.

Pospíšil také jednal bývalým proděkanem Ivanem Tomažičem, jehož disertační práce celou aféru na plzeňských právech odstartovala, i s bývalým děkanem Jaroslavem Zachariášem. Schůzka ale dohodu nepřinesla. Pospíšil totiž chce, aby všichni aktéři plagiátorské aféry školu opustili, Tomažič ani Zachariáš ale dobrovolně odejít nechtějí. Fakultu by měl opustit i bývalý proděkan Milan Kindl - ten dnes rezignoval na šéfa katedry občanského práva a podle Pospíšila vážně zvažuje, že fakultu opustí.

„Jsem učitel, který chce učit. Nejsem advokát, nejsem ani ten, který má majetkové prospěchy. Mám jeden byt v paneláku, dvě děti, čtyři vnoučata, jedno auto. To je vše, co mám,“ uvedl Tomažič, který prý chce zůstat na fakultě, aby se očistil.

Do středy se mají na internetových stránkách fakulty objevit seznamy studentů, kteří získali malý doktorát na plzeňských právech po roce 2006. „Tady je problém, že v roce 2006 byla novela vysokoškolského zákona, jež umožňuje zveřejňovat tyto věci na veřejně dostupných nosičích, jako je třeba internet. Rok 2006 tak byl zlomový,“ řekl Pospíšil.

Fakulta dnes požádala ministerstvo školství, aby zanalyzovalo, zda podle
nějakého jiného ustanovení může zveřejnit i studenty, kteří titul získali
před rokem 2006. Stejně tak požádal Pospíšil o posudek, zda je možné zveřejnit seznam „rychlostudentů“, tedy jména a délku studia asi 400 lidí. Odpověď na obě žádosti by měla dorazit do pátku.

Aféra na právnické fakultě staví do nepříjemné pozice řádné studenty, kteří se skandálem nemají nic společného. Jsou vystavení tomu, že část veřejnosti se teď na jejich školu a jejich studium dívá podezíravě nebo dokonce s opovržením. 

Vyzvali proto kolegy z ostatních fakult, aby je podpořili v boji proti znevažování jejich studia. První společné jednání naplánovali studenti na středu 14. října.

Jiří Pospíšil
Zdroj: ČT24