Ostravská lékařská fakulta nesmí přijímat do oboru všeobecného lékařství, rozhodla rada

Ostravská univerzita nebude moct přijímat studenty do oboru všeobecné lékařství na své lékařské fakultě. Rada Národního akreditačního úřadu rozhodla, že zahájí správní řízení k omezení akreditace tohoto magisterského studijního programu. Důvodem jsou pochybení v přijímacích zkouškách, která zjistila kontrola Národního akreditačního úřadu (NAÚ). Podle rektora Ostravské univerzity Jana Laty ale nelze považovat rozhodnutí rady za konečné.

Rada reagovala na situaci, kdy fakulta devět let nestandardním způsobem přijímala studenty. Akreditační úřad zároveň podle rozhodnutí rady zkontroluje kvůli pochybení z minulosti přijímací řízení do všech studijních programů Lékařské fakulty Ostravské univerzity a do vybraných oborů na ostatních fakultách školy.

Ostravská univerzita podle zastupujícího předsedy NAÚ Ivana Barančíka nyní musí počkat na doručení rozhodnutí správního řízení a pak se proti němu bude mít možnost odvolat.

Dle našeho názoru se jedná o dost velké pochybení, protože přijímací řízení je vstupní bránou do akademického prostředí. Z naší strany je to (omezení akreditace) transparentní signál, že kdokoli další by chtěl, tak pak k tomu přistoupíme razantněji.
Ivan Barančík
zastupující předseda Národního akreditačního úřadu

Barančík dodal, že by bylo možné programu akreditaci i odebrat, ale v případě všeobecného lékařství v Ostravě by to nemělo smysl, protože mu platnost akreditace stejně příští rok vyprší. Stávající studenti budou moct obor dostudovat, nové uchazeče ale do něj fakulta nebude moct přijímat.

Barančík zároveň upozornil, že fakulta už má pro nadcházející akademický rok přijaté nové uchazeče. Rada proto zároveň bude chtít, aby ji fakulta do konce října informovala o tom, jak vypadalo přijímací řízení na rok 2019/2020. Do konce září má pak prokázat, jaká opatření přijala v návaznosti na zjištěná pochybení z minulosti.

Podle rektora teprve začátek řízení, ne konečné rozhodnutí

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata nevnímá rozhodnutí rady NAÚ jako konečné. Jde podle něj o zahájení správního řízení. „Toto správní řízení má svoje pravidla, Ostravská univerzita musí dostat prostor pro vyjádření a v žádném případě není možné předjímat výsledek tohoto správního řízení,“ řekl.

Konkrétně vyjádřit se k závěrům úřadu ale Lata nechtěl stejně jako děkan fakulty Arnošt Martínek. Chtějí počkat, až do Ostravy přijde oficiální znění rozhodnutí.

Spor rektora s děkanem

Zprávy o možných manipulacích při přijímacím řízení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity se v médiích objevily loni. Posléze dění na nejmladší lékařské fakultě začal prověřovat Národní akreditační úřad.

V reakci na aféru navrhl letos v červnu rektor Lata akademickému senátu univerzity odvolání děkana Martínka. O návrhu zatím nebylo rozhodnuto. Martínek k tomu řekl, že odpovědnost za situaci nese i Lata coby garant oboru. Lata již dříve uvedl, že důvod k omezení akreditace nevidí. Fakulta podle něj již nedostatky odstranila. Pochybení označil za morálně-etický problém. 

Když loni vypukla aféra kolem přijímacího řízení, rektor tehdy odmítl Martínka znovu jmenovat děkanem fakulty, která se v té době potýkala s personálními problémy. Jmenování odložil, ale po několika týdnech nakonec Martínka, který získal důvěru akademického senátu fakulty, děkanem jmenoval.

Kontrola ze strany akreditační komise prokázala, že fakulta devět let nestandardním způsobem přijímala studenty.

Redaktorka ČT Izabela Niepřejová citovala ze zprávy komise, podle níž někteří přijatí studenti nesplnili ani minimální počet bodů pro přijetí. Během devíti let se tak na školu dostalo zhruba 35 studentů. Zvlášť křiklavý byl případ, kdy se mezi 116 přijatých dostal i student, který se umístil až na více než 800. místě.