Ohroženým orlům královským se na jihu Moravy daří. Letos vyvedli šest mláďat

Kriticky ohrožení orli královští letos na jihu Moravy vyvedli šest mláďat. Tento region je v tuzemsku jediným, kde hnízdí. Ornitologové v lokalitě napočítali devět párů, pět jich vyvedlo mláďata. Odborníci upozorňují na ohrožení orlů nejen lesnickými pracemi, ale také střelbou a otravami. Aktuálně zejména jedem na hraboše.

Orel královský patří k nejohroženějším dravcům Evropy, jeho populace na kontinentu nepřesahuje čtyři tisíce hnízdících párů. Podstatná část z nich žije v Rusku, Kazachstánu a Turecku, jižní Morava je celosvětově severozápadní hranicí jeho výskytu. „V České republice hnízdní populace prozatím nikdy nepřesáhla deset párů. Každé vyvedené mládě je proto velký úspěch,“ uvedl David Horal, který se v České společnosti ornitologické věnuje výzkumu a ochraně orlů královských.

V okolí soutoku Moravy a Dyje, v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko se orli královští k velké radosti ornitologů uhnízdili poprvé v roce 1998. Od té doby je monitorují, velká hnízda na vrcholcích stromů nejde přehlédnout. Letos odborníci na jižní Moravě zaznamenali devět párů.

„Osm z nich si postavilo hnízda a z toho šest párů prokazatelně sneslo vejce. Pět párů nakonec úspěšně i vyvedlo mláďata. Čtyři páry po jednom a jeden pár dvě, celkem tedy šest mláďat,“ spočítal David Horal. Historicky nejvíce potomků bylo v roce 2016, kdy šest úspěšných párů vyvedlo dvanáct mladých.

Mláďata dostala kroužky na přelomu června a července

Ornitologové mláďata pravidelně kroužkují. Vydávají se za nimi do korun stromů. Bylo tomu tak i letos na přelomu června a července. „Orli královští se kroužkují ve věku kolem měsíce, to jsou dost velcí, aby jim ty kroužky nespadly, a zároveň malí, aby ještě nevyskákali z hnízd,“ vysvětlil ornitolog Horal.

Kroužkování mláďat popisuje redaktorka Markéta Bočková (zdroj: ČT24)

Dospělí orli královští z české populace zpravidla zimují v okolí hnízdiště, někteří mladí jedinci ale odlétají na jih. Hrozbou pro všechny jsou sloupy elektrického vedení a nelegální pronásledování, nejčastěji střelba a otravy. Orel královský patří rovněž mezi druhy ohrožené otravami jedem Stutox II používaným proti hrabošům polním.

Ornitologové usilují o větší ochranu orla královského

Orli královští se na Moravu rozšířili z Maďarska, kde hnízdí kolem dvou set padesáti párů. I tam je nejvíc ohrožují sami lidé, a to záměrnými otravami nebo střílením. Proto se tamní ornitologové spojili s českými a snaží se tyto vzácné dravce chránit. V ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko začalo letos platit nařízení, které v době hnízdění omezuje lesnické práce v blízkosti hnízd. To ale podle odborníků nestačí.

„Orel královský není dosud zvláště chráněným druhem. Máme ho ve stejné kategorii jako vrabce nebo kosa. To z pohledu ochrany takto vzácného ptáka rozhodně není dobře,“ řekl ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Loni dostala dvě mláďata orlů batůžky s vysílačkami. Ornitologové tak mohli sledovat jejich cesty. Zatímco jeden zimoval na pomezí Rakouska, Maďarska a Slovenska, druhý uletěl téměř dva tisíce kilometrů až na Krétu.