Němeček: V krizi by měl stát přispívat víc

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) přišel s návrhem na automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Navrhuje, aby tato valorizace byla vázaná na všeobecný vyměřovací základ pro účely důchodového pojištění. Spolu s tím by měl fungovat i tzv. anticyklický mechanismus. Ten by měl zajistit náhradu výpadku prostředků za ekonomické krize.

Ministerstvo zdravotnictví zvažovalo čtyři různá řešení, z čeho odvodit platby za státní pojištěnce. Kromě vazby na všeobecný vyměřovací základ pro důchodové pojištění byla mezi návrhy i vazba na průměrnou mzdu či pravidelný růst ve výši pěti procent ročně.

„První dvě varianty se liší z hlediska použité metodiky a na základě jejich věcného posouzení. Návrh preferuje variantu 1, která přináší systému veřejného zdravotního pojištění více prostředků. Třetí varianta garantuje navyšování o cca 3,4 miliardy ročně, ovšem nezohledňuje dostatečně aktuální vývoj ekonomiky jako varianty 1 a 2,“ stojí ve zdůvodnění ministerstva.

V krizi stát přispěje víc, v době růstu méně

Anticyklický mechanismus, který zvolenou variantu doplňuje, má zajistit kompenzaci výpadku peněz pro veřejné zdravotní pojištění v době ekonomické krize. Naopak v době konjunktury se celková částka za státní pojištěnce sníží, protože budou dostačovat příjmy od ekonomicky aktivních obyvatel. Anticyklický mechanismus by se uplatnil přes koeficient počtu státních pojištěnců, který by vycházel z aktuálního stavu nezaměstnanosti.

Návrh schválila porada vedení ministerstva a nyní míří do připomínkového řízení. Ministerstvo financí by však uvítalo zřízení pracovní skupiny, která by se tématem ještě zabývala. Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) by se zdroje na financování zdravotnictví měly hledat nejprve ve zlepšení efektivity resortu, o kterém opakovaně hovoří jako o „černé díře“. Kromě ministerstva financí uplatnily své připomínky k návrhu i Česká lékařská komora, Odborový svaz zdravotnictví a Svaz zdravotních pojišťoven ČR.

Stát přispívá málo, stěžují si odbory

Navýšení plateb dlouhodobě požadují odbory, lékařská komora a menší nemocnice. Upozorňují především na to, že stát platí pojistné za přibližně šedesát procent pojištěnců, do celkového balíku však přispívá pouze čtvrtinou.

Vládní koalice má automatickou valorizaci platby za státní pojištěnce v programovém prohlášení, až po dvou letech však našla shodu na její podobě. Zatím se automaticky nevalorizuje a vláda musí vždy do konce června rozhodnout, zda od ledna následujícího roku platby státu porostou.

  • Vyměřovací základ pro osoby, za které je plátcem pojistného stát, je stanoven na 6259 korun. Pro rok 2016 je tento vyměřovací základ stanoven nařízením vlády na 6444 korun. Platba za osobu a kalendářní měsíc činí 870 korun.