Jak vzniká nádor? Podle vědců „kradou“ rakovinné buňky funkční mitochondrie

Praha – Čeští vědci se spolu s australskými a novozélandskými kolegy podíleli na výzkumu, který ukázal, co potřebují rakovinné buňky k tomu, aby vytvářely nádory a rychle se množily. Vědci zkoumali mitochondrie – jakési buněčné elektrárny zodpovědné za tvorbu energie. Za průlomový vědci považují objev, že mitochondrie mohou samy přecházet z buňky do buňky, a tím umožnit vznik nového nádoru. To prý dosud nikdo nezjistil.

Vědci v laboratořích vyrobili pokusné nádory, jejichž buňky pak podkožně vpravili experimentálním myším. „Nádor začne u myší vznikat tak, že buňky s nefunkčními mitochondriemi 'ukradnou' dobré mitochondrie z okolních buněk,“ popsal biolog Jiří Neužil, který je vedoucím výzkumu. Mitochondrií může být v buňce až několik set. Objev podle něj ukazuje na fakt, že rakovinné buňky jsou schopny získávat mitochondriální DNA z jiných buněk, zřejmě mezibuněčným přenosem.  

Když ale mitochondrie ztratí svou DNA, nemohou se rakovinné buňky dále množit. „Ukazuje se, což zatím nebylo zcela jednoznačné, že energie vytvářená pomocí mitochondrií má zásadní vliv na to, aby maligní buňky mohly vytvářet nádor,“ uvedl Neužil. Z objevu vyplývá, že pomocí malých speciálních molekul lze „zaútočit“ na mitochondrie rakovinných buněk a jejich DNA, a tím potenciálně potlačovat nádory.   

Výzkum funkce nádorové buňky, který by v budoucnu mohl přispět k léčbě rakoviny, zveřejnil prestižní časopis Cell Metabolism. Podílel se na něm vědecký tým z Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR, Griffithovy univerzity v Austrálii a Malaghanova ústavu v novozélandském Wellingtonu. Výzkum a vývoj některých látek podle Neužila financuje český investor, který se zabývá podporou vědeckých projektů týkajících se nádorových onemocnění a které by mohly být využity k léčebným účelům.

Molekulární biolog Jiří Neužil se zabývá biologií nádorových buněk. Jako první na myších ukázal na souvislost analogů vitaminu E a jeho protirakovinného účinku. Díky tomu se připravují klinické testy pro pacienty s obtížně léčitelnými typy nádorových onemocnění.