I opilci musí mít možnost přivolat hlásičem sestru. Záchytky dostaly nová pravidla

Řadu záchytných stanic v Česku čekají změny. Doposud totiž neměly jednotná pravidla a vybavení. Nová ministerská vyhláška nyní stanovuje, že každá stanice pro opilce musí mít například signalizační zařízení pro personál a sloužící lékaři musí mít vhodnou atestaci.

Vyhláška například nařizuje, že vedle prostoru protialkoholní záchytné stanice musí být i místnost sloužící k provozním účelům. Tu například nejmenší záchytná stanice v Česku, nacházející se v Mladé Boleslavi, zatím nemá, a tak ji bude muset přistavět.

Vyhláška upravuje i podobu samotných pokojů. Lůžka musí být oddělená od koupelny a v pokoji pro pacienty musí být komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou. To je podle ředitele Městské polikliniky Praha Davida Doležila, který provozuje záchytnou stanici nemocnice Na Bulovce, velký problém.

„Signalizační zařízení z našeho pohledu nepřežije jednu, dvě noci, protože bude klienty zdevastováno,“ uvedl Doležil. „My se tuhle připomínku snažili k dané vyhlášce dát, nicméně jsme měli velmi krátkou dobu několika dnů, abychom to mohli připomínkovat,“ dodal.

Záchytnou stanici čekají i personální změny – bude muset najít další lékaře. „Nová vyhláška stanovuje, že lékaři mají mít atestaci z klinických oborů. Nemůže to být tedy lékař, který je atestován v jiném než klinickém oboru,“ vysvětlil Doležil.

Provozovatelé záchytných stanic plánují do konce roku v souvislosti se změnami uspořádat setkání v Praze. „Ta situace je složitá a chceme na tomto setkání prodiskutovat všechny problémy, které se týkají nových vyhlášek, nového protikuřáckého zákona, financování protialkoholních záchytných stanic a také to personální a technické vybavení,“ uvedl Doležil.

Vyhláška vstoupí v platnost v listopadu. Protialkoholní záchytné služby budou mít na splnění požadavků 12 měsíců.