Duka připomněl rostoucí moc komunistů. Je na prezidentovi, aby zaznělo rozhodné slovo, zdůraznil

Kázání kardinála Duky při návratu kardinála Berana do vlasti (zdroj: ČT24)

Chvíle, kdy se komunisté přes volební porážku dožadují stále většího podílu na moci, patří podle kardinála Dominika Duky k rozhodným hodinám českého národa. „O to větší zodpovědnost je na hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo,“ řekl Duka ve svém kázání při mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou sloužil u příležitosti repatriace kardinála Josefa Berana. Za svá slova sklidil Duka bouřlivý potlesk přítomných.

Duka připomněl, že sv. Vojtěch i kardinál Beran řešili stejné otázky bytí či nebytí národa, jako se řeší dnes. Vždy jde o člověka, o lidství.

„Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo,“ řekl Duka, na jehož slova reagovala plná svatovítská katedrála dlouhým potleskem.

Dominik Duka ve svém kázání stavěl vedle sebe osudy sv. Vojtěcha a kardinála Berana. Mše byla sloužena ke cti sv. Vojtěcha, kardinál Duka slavnostně do chrámu vnesl lebku českého patrona. „Obhajoba lidské svobody, zápas s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o láskyplné rodinné soužití, jako i o pravdivost života duchovních. To byl misijní program obou našich velkých exulantů,“ uvedl.

Kardinála Berana Duka přivítal jako jeho nástupce na svatovojtěšském stolci, jak se říká pražskému arcibiskupství. „Buď vítán, (…), Ty, který jsi v rozhodnou chvíli nemlčel, neboť jsi mlčet nesměl. Vracíš se z vyhnanství opět v rozhodnou hodinu. A jako tehdy jdeš s relikvií svatého Vojtěcha, který z našich patronů mohl nejsilněji pomoci v onu rozhodnou hodinu, neboť postava svatého knížete Václava byla pošpiněna nacistickým zneužitím,“ uvedl Duka.

Stejně jako Beran či svatý Vojtěch cítí Duka povinnost v rozhodující hodině nemlčet. „Co nám hrozí? Podobně jako za svatého Vojtěcha i za kardinála Berana je veden útok na rodinu. Jsou navrhovány bezprecedentní a ničivé zákony proti ní. Jsou chystány zákony degradující člověka na jakési bezpohlavní cosi. Jsou navrženy zákony, ekumenicky řečeno, proti církvím. Je trvalá snaha církve marginalizovat a mít pod kontrolou. Svoboda a důstojnost člověka je dnes mnohdy omezována a potlačována předpisy ve zdravotnictví, sociálních ústavech i ve školách. Jsme ohroženi mocnostmi a ideologiemi z vnějšku a nemůžeme se často fakticky bránit,“ prohlásil pražský arcibiskup.

obrázek
Zdroj: ČT24

Nemáme kam ustoupit, zdůraznil Duka

„Zcela nedávno došlo v naší zemi k případu, který mi nejen připomíná, že nesmím mlčet, ale že mám povinnost zvýšit hlas a křičet,“ připomněl Duka divadelní hru Olivera Friljiče „Naše násilí a vaše násilí“ připravovanou brněnským divadlem. Součástí představení je scéna, kdy postava Ježíše znásilňuje muslimku.

„Jakým právem může být svobodně a beztrestně urážen každý, kdo si váží křesťanských hodnot? Ptám se celé naší evropské společnosti, co by se stalo, kdyby nějaké divadlo uvedlo podobnou hru urážející islám. Ale vy, křesťané, za všech okolností se podvolte a buďte ústupní. Nemáme kam ustoupit!“ zdůraznil Duka.