Archeologové našli ostatky zpovědníka Přemysla Otakara II.

Události v regionech: Unikátní archeologický nález v Českých Budějovicích (zdroj: ČT24)

Archeologové objevili při záchranném výzkumu a geofyzikálním průzkumu kláštera na českobudějovickém Piaristickém náměstí dřevěnou schránu. Podle přiložených dokumentů obsahuje ostatky Jindřicha Libraria, který byl podle legend zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II.

Přemysl Otakar II. České Budějovice založil. V klášterním kostele Obětování Panny Marie se v jedné z gotických zdí podařilo detekovat a potvrdit dutý prostor a v něm dřevěnou schránu a písemnosti.

„Nalezená dutina je zaklenuta gotickým lomeným obloukem, na stěnách jsou patrné nápisy. V objevené dřevěné schráně jsou podle dochovaných zpráv druhotně uloženy ostatky významné osobnosti Českého království 13. století, Jindřicha Libraria,“ potvrdila archeoložka z Jihočeského muzea Zuzana Thomová. 

Českobudějovickou diecézi, pod kterou klášter spadá, objev podle jejího generálního vikáře Davida Henzla potěšil. „Jsme rádi, že při postupné obnově kláštera došlo k nebývalému historickému objevu,“ řekl.

  • Přemysl Otakar II. se narodil kolem roku 1233 a byl jedním z nejvýznamnějších králů české historie. Vybudoval velkou říši ve střední Evropě, která sahala od českých zemí až k Jaderskému moři. Patřil mezi nejvlivnější a nejmocnější panovníky Evropy své doby. Přízvisko „železný“ dostal díky své udatnosti v boji a tvrdé vládě, „zlatý“ díky svému bohatství. Za dob jeho panování se české království nedostalo do finanční krize. Přemysl Otakar II. založil na padesát měst.
  • Zdroj: E-dejiny.cz

Po prvním průzkumném vrtu v létě 2018 udělali ve středu archeologové do nově objevené prostory vrt další a spustili průzkumnou sondu, která místo zmapovala. Upravené robotické rameno umožnilo přečíst písemnosti uvnitř, na stěnách i u dřevěné schrány.

„Budeme mít zájem schránku vyzvednout, jednak protože je tam organický materiál, papír. Bylo by dobré prostor otevřít, aby se tam mohl udělat průzkum nástěnných maleb. A pochopitelně nás zajímá obsah té schránky. Z počátku 20. století existuje seznam předmětů, které v té schránce jsou: kromě pergamenu, o kterém nevíme, co je na něm, by tam měly být nějaké mince ze 17. století a ostatky Jindřicha Libraria,“ dodala Thomová.

Tým geofyzika Jiřího Šindeláře provedl loni měření takzvaným georadarem, což je stejná technologie, která se používá v letovém provozu. Signál se vysílá do zdi a druhou anténou se přijímá. Georadar odhalil dutinu. Šindelářův tým použil i systém, který měří magnetické vlastnosti zdi. Zjistili tak, že v okolní středověké kamenné stěně je mladší, cihlová zazdívka. 

Librarius měl králi poradit, aby si založením kláštera vyprosil od Boha dědice

„Z historického hlediska je to pro České Budějovice velmi významná záležitost, protože Jindřich Librarius byl jednou z nejvýznamnějších osobností 13. století v Českém království. Stál u zrodu města a jednoznačně se zasadil o založení zdejšího kláštera,“ řekl Šindelář.

Králi Přemyslu Otakarovi II. totiž údajně poradil, aby si založením nového kláštera vyprosil od Boha narození vytouženého potomka a dědice, pozdějšího krále Václava II.

Jindřich Librarius OP (Ordo Praedicatorum, Řád bratří kazatelů) byl také prvním převorem českobudějovického kláštera dominikánů a zemřel v roce 1281. Po celou dobu existence kláštera byl považován za blahoslaveného.

Až výzkum skončí, budou ostatky Jindřicha Libraria důstojně uloženy v klášterním kostele Obětování Panny Marie, uvedli archeologové.