Jupiter má pět nově pojmenovaných měsíců. Seznamte se s Pandií a ostatními

Největší planeta Sluneční soustavy, Jupiter, dostala od astronomů jména pro dalších pět měsíců. Doposud bezejmenná tělesa se teď jmenují Pandia, Ersa, Eirene, Philophrosyne a Eupheme.

Většinu z nich navrhly děti v rámci soutěže, kterou s posvěcením Mezinárodní astronomické unie (IAU) pořádal Carnegieho vědecký institut.

Klasický postup při pojmenování kosmických těles vypadá tak, že IAU nejprve dá objektu provizorní jméno a teprve později hledá proces, v němž volí oficiální trvalé pojmenování. V posledních letech má čím dál větší možnost přicházet s vlastními nápady i veřejnost – stalo se to například u jmen pro krátery na Merkuru, ale i u řady dalších hvězd a planet.

Účastníci výše popsané soutěže hledali jména pro měsíce s omezeními, jež IAU předem stanovila. Muselo se jednat o postavy z řecké nebo římské mytologie a navíc o potomky nebo příbuzné boha Jupitera (řecky Zeus). Naštěstí pro astronomy byl vládce blesků z Olympu natolik plodný, že to stačí pro všechny staré i nově pojmenované měsíce – celkem jich obíhá Jupiter 79, některé ale stále mají jen jména dočasná. Dalším kritériem je délka těchto pojmenování – nesmí být příliš dlouhá.

Nově pojmenované měsíce byly objevené astronomem Scottem S. Sheppardem teprve roku 2017:

Pandia (doposud S/2017 J4) měří asi tři kilometry a je pojmenovaná po dceři Dia a měsíční bohyně Selene. Byla to bohyně úplňku.

Ersa (doposud S/2018 J1) má také přibližně tři kilometry a v mytologii to byla sestra Pandie. Byla uctívána jako bohyně rosy. Zajímavé je, že tato bohyně už kolem Jupiteru krouží – je po ní již delší dobu pojmenovaný měsíc Herse.

Eirene (doposud S/2003 J5) měří čtyři kilometry. Řekové ji uctívali jako božstvo míru, byla dcerou Dia a titánky Themis.

Philophrosyne (doposud S/2003 J15) je ještě menší než Pandia, má jen dva kilometry. Mytologicky jde o vnučku Dia – s bohyní Euronymé měl dceru Aglaiu. Ta se pak stala matkou menších bohyň Charitek, které byly patronkami půvabu a krásy – jednou z nich byla i Philophrosyne.

Eupheme (doposud S/2003 J3) má s Philophrosyne mnoho společného – například prakticky stejnou velikost. Navíc to byla v mytologii její sestra.