Česká laserová centra hledají mladé talenty. Chtějí přilákat studenty

Středoškoláci budou moct zkusit práci vědců v laserových centrech - a když se osvědčí, mohou tam získat práci.

AVOJA, Bivoj, Lucifer nebo Krakatit, tak se jmenují unikátní laserové systémy, které ve světě v tuto chvíli nemají konkurenci. Jde o zařízení s nevídanými parametry, s jejichž pomocí se v českých laboratořích provádějí výjimečné experimenty, jež posouvají laserovou vědu kupředu.

Na našem území se první laser rozsvítil už roku 1961. Po Spojených státech amerických a Sovětském svazu tak bylo tehdejší Československo teprve třetí zemí světa s vlastním laserovým systémem. Nashromážděné zkušenosti pracovníků Akademie věd a českých univerzit po 60 letech daly vzniknout vědeckým centrům ELI Beamlines a HiLASE – největší vědecké investici v historii naší země.

Video Nový laser Lucifer
video

Nový laser Lucifer

Tato centra nyní ve spolupráci s časopisem Vesmír zakládají Talentovou akademii pro nadané středoškoláky se zájmem o vědu a touhou naplno se pustit do této jen málo probádané oblasti fyziky. 

Pro první ročník Talentové akademie si z přihlášek vyberou 12 nejlepších studentů, pro něž už si v centru připravili program. Během tří dnů, strávených v laserových vědeckých centrech, jim budou zpřístupněny laboratoře, kam se běžně dostanou pouze vybraní zaměstnanci Fyzikálního ústavu Akademie věd. Připraveny jsou experimenty, které jinde nelze zažít, i možnost vyzkoušet si práci ve vědeckém týmu na vlastní kůži.

Pokud studenti během programu usoudí, že by se v budoucnu mohli stát plnohodnotným členem vědeckého týmu, dostanou nabídku na dlouhodobou spolupráci.

Co studenty čeká:

  • Zblízka se seznámí s prací vědeckých týmů a chodem laserových center.
  • Vyzkouší si práci v čisté laserové laboratoři, která je běžně přístupná pouze vybraným zaměstnancům Fyzikálního ústavu Akademie věd.
  • Na jeden den se stanou součástí vědeckého týmu, budou se podílet na výzkumu a prakticky si rozšíří znalosti laserových technologií.
  • Jejich mentorem bude laserový expert, pod jehož vedením budou v týmu pracovat na společném vědeckém projektu.
  • Čeká je návrh řešení, realizace experimentu, vyhodnocení dat i prezentace výsledků.

Kdo se může zúčastnit

Zapojit se mohou všichni studenti a studentky čtyřletého gymnázia, vyšších stupňů osmiletého gymnázia či odborné SŠ se zájmem o přírodovědné předměty, zejména pak fyziku. Přihlášky v podobě on-line dotazníku se musí vyplnit do 22. 7. 2017 na adrese: bit.ly/TalentováAkademie2017.