Lidé jsou opravdu stvořeni z hvězdného prachu, potvrdila studie

Že jsou lidé stvořeni z hvězdné hmoty, je oblíbené klišé básníků i spisovatelů sci-fi. Nový výzkum struktury 150 000 hvězd ale dokazuje, že básníci měli pravdu.

Lidé a naše galaxie mají asi 97 procent stejných druhů atomů – a prvky, které tvoří základní stavební kameny života, jsou v centru galaxie rozšířenější. Astrofyzici to zjistili, když poprvé katalogizovali rozšíření těchto prvků ve velkém vzorku hvězd Mléčné dráhy.

Základní prvky, jež tvoří základ života na Zemi, jsou uhlík, vodík, dusík, kyslík, fosfor a síra. Říká se jim také biogenní prvky, protože se slučují a vytvářejí řadu rozmanitých molekul.

Každá hvězda září jinak

Vědci využili spektroskopie – každý prvek vydává ve hvězdě světlo odlišných vlnových délek – což se dá měřit. Nejlépe to umí spektrograf APOGEE v Novém Mexiku, jenž umí nahlédnout za spousty mezihvězdného prachu, který zaplňuje prostor v Mléčné dráze. APOGEE totiž využívá infračerveného záření, které prachem prochází bez omezení.

„Poprvé jsme tak mohli studovat rozložení prvků napříč galaxií,“ uvedl Sten Hasselquist z New Mexico State University, jenž se na výzkumu podílel. Katalog tedy zachycuje asi 150 000 hvězd, u každé popisuje množství více než 20 chemických prvků – samozřejmě všechny z těch biogenních.

Jsme jen prach. Ale hvězdný…

Větu „Jsme stvořeni z hvězdného prachu“ pronesl slavný americký astronom Carl Sagan. Jeho později mnohokrát opakovanou tezi tento výzkum potvrzuje. Všechny biogenní prvky, tedy základní stavební kameny života, byly ve hvězdách nalezeny, zcela se liší jejich poměr. Zatímco kyslík tvoří asi 65 procent lidského těla, u hvězd je to pouhé jedno procento.

Důležitým zjištěním je fakt, že složení hvězd se liší podle toho, zda leží na okraji nebo v centru galaxie. Zatímco hvězdy na okrajích, jako je naše Slunce, obsahují méně těžších prvků potřebných pro vznik života, hvězdy v galaktickém centru jich mají dostatek. Díky tomu teď budou astronomové lépe chápat, jak a kdy měl život v naší galaxii vhodné podmínky, aby mohl vzniknout – a také to, jestli v současné době podobné podmínky někde jinde neexistují.

Celý katalog můžete navštívit zde.