Evropská komise proti rasismu a netoleranci zhodnotila Česko. Radí odstranit segregaci romských dětí

České úřady by měly přednostně zajistit skoncování se všemi formami segregace romských dětí ve školách a vytvořit strategii, která pomůže odhalit diskriminaci lidí hlásících se ke komunitě LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů). Ve své zprávě o situaci v Česku to napsala Evropská komise proti rasismu a netoleranci (ECRI), která je orgánem pro sledování lidských práv Rady Evropy. S opatřeními proti segregaci romských školáků či proti diskriminaci lidí LGBT počítají připravované vládní strategie, reaguje Olga Jeřábková ze sekce lidských práv Úřadu vlády.

Romské děti ve škole
Zdroj: ČTK Autor: Libor Zavoral

V materiálu se oceňuje prosazování rovnosti a boje proti rasismu v úřadu veřejného ochránce práv i rozhodnutí vybudovat dokumentační centrum o genocidě Romů za druhé světové války na místě někdejšího koncentračního tábora Lety.

Zpráva se rovněž zmiňuje o slibném vývoji ve školství zaváděním integrované výuky, jak je tomu například ve škole v Trmicích, a také o snaze měst zlepšit situaci v sociálně znevýhodněných lokalitách, kde často bydlí Romové.

Za slabinu považuje komise fakt, že Česko ještě nezavedlo národní strategii nebo akční plán zaměřený na situaci příslušníků komunity LGBT a neprovádí ani zjištění o případné diskriminaci těchto lidí. Připomíná, že Česko uznává registrované partnerství od roku 2006, ale některé problémy zůstávají nedořešené, například vdovské důchody a dávky.

ECRI doporučuje změnu občanského zákoníku

V rozporu s verdikty Evropského soudu pro lidská práva se musejí v ČR trangenderové osoby před změnou jména podrobit změně pohlaví a sterilizaci, tvrdí se ve zprávě. ECRI doporučuje změnit občanský zákoník a zákon o zdravotních službách a odstranit podmínku sterilizace pro oficiální uznání změny pohlaví.

Podle Jeřábkové se strategie, která se týká komunity LGBT, začíná připravovat. „Hotová bude příští rok,“ předesílá Jeřábková.

ECRI tvrdí, že v ČR přetrvávají nenávistné projevy vůči komunitě LGBT. Terčem nenávisti zůstávají i Romové, ale rasistické projevy se nyní zaměřují na muslimy a migranty. Projevy nenávisti vůči muslimům se nyní ozývají v politických diskusích, a to nejen mezi členy extremistických stran. Nenávist vůči Romům i muslimům se objevuje i v projevech vysokých politiků. ECRI doporučuje, aby všechny veřejně činné osoby odsoudily projevy rasismu a nenávisti proti komunitě LGBT.

Navzdory nenávistným projevům vůči těmto komunitám není v Česku podle zprávy zaznamenáno mnoho incidentů nebo rasisticky motivovaných násilností. ECRI oceňuje nekompromisní postoj policie při předcházení protiromským protestům, které se snaží extremistické skupiny pořádat v místech s větší romskou komunitou.

Úřady nesbírají ucelené údaje o romské integraci

Zpráva konstatuje, že národní strategie integrace Romů prováděná v letech 2014 až 2020 bude doplněna novým šestiletým plánem, který má zlepšit životní podmínky Romů. Mnozí z nich se stále nacházejí v bludném kruhu nedostatečného vzdělání, což zužuje jejich uplatnění na pracovním trhu a vede k segregaci v bydlení.

Negativně to pak ovlivňuje jejich přístup ke zdravotní péči a dalším sociálním službám. Úřady neshromažďují ucelené údaje o integraci Romů a to komplikuje hodnocení přijatých opatření.

ECRI má dojem, že stále platí, že se romské děti dostávají do kategorie „oslabených“ častěji než ostatní. Doporučuje snížit počty romských dětí ve zvláštních školách. ECRI ocenila, že ČR v roce 2017 zavedla v předškolních zařízeních společný poslední ročník pro všechny pětileté děti.

Nyní se podle Jeřábkové dokončuje vládní strategie romské integrace na roky 2021 až 2030. Kdy by ji měla schvalovat vláda, není zatím jasné. Opatření obsahuje i strategie vzdělávací politiky, kterou chystá ministerstvo školství.

V doporučení ECRI píše, že by měl být rozšířen mandát i kompetence ombudsmana, který by měl mít možnost kontaktovat zranitelné skupiny občanů prostřednictvím místních styčných úřadů. Policie by také do svých řad měla přijímat více příslušníků menšin. Zpráva obsahuje celkem 16 doporučení a její závěry jsou založeny na posouzení situace do 2. července 2020.