Desítky tisíc mladých Palestinců z východního Jeruzaléma mohou získat izraelské občanství

Až dvacet tisíc mladých Palestinců z Východního Jeruzaléma bude mít možnost požádat o izraelské občanství, informoval izraelský deník Haarec. Podle něj to vyplývá z pokynů, které muselo vydat izraelské ministerstvo vnitra na základě soudní žádosti. Ročně by tak o občanství mohlo požádat až sedm tisíc Palestinců. Zájem o izraelské doklady mezi palestinskými obyvateli východní části města narůstá.

Stávající procedura nutná k získání izraelského občanství je velmi zdlouhavá a často končila zamítnutím. Žádosti se vyřizovaly podle pátého článku zákona o občanství. Zájemci podle něj musejí dokázat, že žijí v Jeruzalémě a nemají nemovitost na palestinských územích.

Žadatelé musejí rovněž projít testem z hebrejštiny a složit přísahu loajality Izraeli. Důvodem k zamítnutí mohlo být podezření, že se chce žadatel usadit v jiném městě, a také bezpečnostní nespolehlivost. Dosud izraelské úřady až polovinu žádostí zamítly, kvůli zdlouhavému procesu od žádosti často ustoupili nakonec i žadatelé.

Nyní bez jazykových testů a přísahy

O občanství lze nově požádat podle dodatku 4a k zákonu o občanství. Umožňuje urychlené vyřízení pro žadatele ve věku od 18 do 21 let, kteří v Izraeli žijí a narodili se tam nebo tam žijí souvisle nejméně pět let a nemají občanství jiné země.

Ministerstvo vnitra Izraele nemůže žádosti zamítnout s výjimkou trestného činu, za který byl žadatel odsouzen na nejméně pět let do vězení. Tento článek nepožaduje složení testu z hebrejštiny ani složení věrnostní přísahy.

S trvalým pobytem bez izraelského pasu

Ve Východním Jeruzalémě žije 330 tisíc Palestinců a 90 procent z nich nemá izraelské občanství. Když v roce 1967 Izrael tuto část města obsadil, dostali tamní Palestinci právo k trvalému pobytu, což jim umožňuje účastnit se místních voleb a být zařazen do programu státního pojištění, což zahrnuje i sociální dávky.

Na druhou stranu ale tito palestinští občané nemohou volit v parlamentních volbách a nemají izraelské pasy. Povolení k trvalému pobytu lze odebrat snadněji než klasické občanství.

Palestincům na okupovaných územích vydávalo své občanství Jordánsko, ale v roce 1988 tuto praxi ukončilo. Tisíce Palestinců narozených ve východním Jeruzalémě jsou teď bez občanství a podle soudního výroku mají právo požádat o ně Izrael v urychlené proceduře.

Jordánské doklady negarantují žádná práva

Soudci se domnívají, že ministerstvo vnitra bude chtít nadále považovat tyto Palestince za jordánské občany, protože mají jakýsi druh jordánských pasů. Odborníci ale upozorňují, že jde o doklady bez státem přidělených čísel, takže majitelům negarantují žádná práva. V Jordánsku tito Palestinci mohou pobývat nejdéle tři měsíce a nemohou tam pracovat.

Haarec upozornil, že uplatnění zrychlené procedury vydávání občanství se může týkat i dalších mladých lidí narozených v Izraeli, například potomků Palestinců, kteří spolupracovali s izraelskou bezpečností a dostali pobytové právo. Zahrnuty by mohly být také děti zahraničních dělníků, kteří mohou v Izraeli pobývat a nepočítá se s jejich deportací.