Nevídaná pomoc: Darované orgány třináctileté dívky zachránily osm lidí

Srdce, játra, ledviny, plíce, tenké střevo a slinivka břišní. Darované orgány třináctileté zesnulé dívky zachránily dalších osm lidí. Podle britské národní zdravotnické služby je to výjimečný případ. Obyčejně z jednoho dárcovství totiž vzejde průměrně 2,6 transplantací.

Jemima Layzell zkolabovala v roce 2012 při přípravách narozeninové oslavy své matky a následně zemřela čtyři dny po převozu do dětské nemocnice v Bristolu. Příčinou smrti mladé Britky byla výduť mozkové cévy. Její rodiče se tehdy rozhodli poskytnout její orgány těm, kterým mohou pomoci.

Díky tomuto rozhodnutí mohlo podstoupit transplantaci rekordních osm lidí. Dívčino srdce, tenké střevo, slinivku břišní a plíce poskytli lékaři čtyřem různým osobám. Játra rozdělili a transplantovali dalším dvěma lidem. A taktéž dva pacienti pak získali její ledviny. Mezi příjemci bylo pět dětí.

Podle vyjádření Národní zdravotnické služby NHS Blood and Transplant prý žádný dárce po dobu jejich praxe nepomohl tolika lidem jako právě Jemima. Normálně totiž jedno dárcovství vede průměrně ke 2,6 transplantacím.

Jemima by podle rodičů byla ochotna stát se dárcem. Shodou okolností na tohle téma totiž vedli debatu pár týdnů před dívčinou smrtí. Bavili se o tom v souvislosti se smrtelnou nehodou jejich známého. Matka Jemimy tehdy řekla, že tento člověk byl v registru dárců, ale vzhledem k okolnostem nehody byly jeho orgány pro účely transplantace nepoužitelné.

„Jemima do té doby o možnosti darování orgánů neslyšela. Působilo to na ni trochu znepokojivě, zároveň ale naprosto rozuměla tomu, jak důležité to je,“ řekla její matka Sophy Layzell. Dodala také, že tohle rozhodnutí pro ně bylo těžké, ale věděla, že je správné.

Češi se stávají dárci automaticky

Zatímco v Británii se musí člověk k dárcovství orgánů sám dobrovolně přihlásit, v Česku funguje systém opačný. Platí zde totiž princip předpokládaného souhlasu. Všichni lidé se tak stávají potenciálními dárci automaticky.

Výjimku tvoří ti kteří během svého života vyjádřili jednoznačný písemný nesouhlas a zaevidovali se tak do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.

Od ledna do července tohoto roku se už našlo celkem 197 dárců orgánů. Mezi tyto počty patří jak zemřelí, tak i žijící. Čekatelů je ale několikanásobně více. Nejdelší pořadník je u čekatelů na transplantaci ledvin. Těch je podle aktuálních statistik Koordinačního střediska transplantací více než 550. Naopak nejméně je transplantací plic.