První ekologicky citlivá uhelná elektrárna světa se rozběhla v Německu

Schwarze Pumpe (Německo) - Ve východoněmeckém Braniborsku spustila zkušební provoz první uhelná elektrárna na světě, která je ekologicky šetrná k životnímu prostředí. Komplex u města Schwarze Pumpe nedaleko polských hranic umí zachytit škodlivé emise oxidu uhličitého. Ekologičtí aktivisté elektrárnu kritizují, protože se škodliviny jen uskladní a ze světa nezmizí. Za projektem stojí i německá kancléřka Angela Merkelová.

Nová metoda se nazývá CCS-technologie (izolace a uskladnění oxidu uhličitého) a zajišťuje, že z kouře, jenž vzniká spalováním uhlí, bude vyloučeno 90 % oxidu uhličitého. Úspěch se dostaví tak, že zatímco dříve uniklo do ovzduší při výrobě jedné kilowatthodiny elektrického proudu 900 gramů oxidu uhličitého, nyní to bude jen 100. „Metoda izolování a transportu oxidu uhličitého bude. Je to otázka naší důvěryhodnosti,“ uvedl šéf německé dceřiné společnosti švédského koncernu Vattenfall-Europe Tuomo Hatakka pro německý deník Welt.

Za proměnou elektrárny na ekologicky citlivější stojí švédský energetický koncern Vattenfall. Pokud by se provoz ve Schwarze Pumpe osvědčil, plánují do roku 2013 až 2015 vybudovat v Německu novou uhelnou elektrárnu, která by fungovala čistě na ekologickém principu. „I v dlouhodobějším výhledu nebude světový hlad po energii moct být zasycen bez fosilních paliv. Nabízíme alternativní řešení,“ argumentoval Hatakka.

Ekologicky šetrnou metodu podporuje i kancléřka Angela Merkelová, která je známá svou angažovaností v otázkách boje proti globálním změnám klimatu. Právě nadbytek oxidu uhličitého v ovzduší způsobuje jev nazývaný jako globální oteplování.

Elektrárnu ve Schwarze Pumpe ale kritizují ekologické organizace. Podle nich se totiž izolací oxidu uhličitého problém znečišťování planety nevyřeší, protože zachycené a koncentrované škodliviny zamíří do podzemních úložišť. Podle Franze Ossinga z Geodetického výzkumného institutu Helmholtzovy společnosti může uložený odpad ohrozit spodní vody a v krajním případě způsobit jejich zamoření.