Černobyl - turistický zájezd za radiací

Černobyl/Praha - Od černobylské havárie uplynulo už více než čtyřiadvacet let a svět na událost pomalu zapomíná. V oblasti však stále žijí lidé, kteří se musejí každý den vypořádávat s následky největší jaderné katastrofy. Ukrajina, Bělorusko i Rusko stále nesou břímě pokračujících nákladů na dekontaminaci a léčení nemocí způsobených černobylskou havárií. Stopy po ozáření zřejmě dodnes nesou děti z přilehlých oblastí. Většinou se totiž jedná přímo o potomky likvidátorů katastrofy. Jaká je současná situace v této severoukrajinské oblasti, se ostatně může přesvědčit každý z nás – z Kyjeva se do Černobylu, Pripjatě i přímo k sarkofágu pořádají turistické zájezdy.

Dodnes je kolem místa havárie zóna, kterou vytvořili vojáci už v prvních týdnech po havárii. Ohraničená oblast má v průměru šedesát kilometrů. Do osmnácti let je zde zakázáno žít a i proto je většině z dvou set padesáti zdejších obyvatel přes sedmdesát a oblast pomalu vymírá. Jedinou výjimku tvoří jedenáctiletá dívka, která se přímo v zóně narodila. Kontaminace ovšem není jen čistě v zóně. Ivankovská oblast, kde je normálně povoleno bydlet, vykazuje spoustu patologií různého druhu. Zdejší děti se zdají být apatičtější a celkově unavenější, jak se shodují nejrůznější lékaři. Rodiny si zde založili povětšinou vojáci, kteří jako mladí patřili mezi likvidátory havárie.

Výzkum zde provádí doktor Bandeževskij, někdejší doktor Gomelského medicínského institutu, který byl po podobných snahách a šesti letech vězení vyhoštěn z Běloruska. Rád by zde zavedl celoplošný program, který by zkoumal kontaminaci a s ní spojené poruchy srdce a nervové soustavy. Z této oblasti, naoko běžných ukrajinských vesnic, se často dovážejí nejrůznější výrobky ke každodenní spotřebě. Není tedy nereálné koupit například v Kyjevě kontaminované mléko, což by však zdravému člověku uškodit nemělo.

Video Rozhovor s Václavem Vašků a Lucií Tomanovou
video

Rozhovor s Václavem Vašků a Lucií Tomanovou

Pripjať

- k r. 1986 50 000 obyvatel, převážně pracovníci elektrárny s rodinami, věkový průměr nepřesahoval 30 let

- evakuované bezprostředně po havárii, obyvatelé si odnesli jen to nejnutnější, dnes město duchů s prádlem na šňůrách a výrobky v obchodech

Server www.pripyat.com se snaží sdružit všechny, kteří jsou s černobylskou havárií nějak spjati. Krom virtuálního města, kde se každý může registrovat na svém místě, kde před havárií žil, a podívat se, jak jeho dům vypadá dnes, však zdejším lidem nic nepřináší. Organizované zájezdy do oblasti sice přinášejí popularitu, ale žádné peníze. Možnost vydat se do Černobylu nabízejí od roku 1998 nejrůznější cestovní kanceláře všude po světě. Každý tak může na vlastní oči spatřit místo, kde se ona událost stala. Speciální kyjevská agentura vás zaveze přímo do městečka Černobyl a odtud se lze vydat až k reaktoru. Radiace zde stokrát přesahuje běžnou hodnotu, přesto vás nikdo nevybaví speciálním oblekem ani dozimetrem. Krátkodobý pobyt by totiž neměl mít zásadní vliv na lidský organismus. Doporučeno je pouze vzít si roušky proti vdechnutí radioaktivních částic a před návratem do auta si oklepat boty, kvůli ozářenému prachu. V zamořené oblasti se však nacházejí i místa, kde radiace přesahuje běžnou normu i tisíckrát. Do slavného „Ryšavého lesa“ je proto přístup stále zapovězen.

Dodnes se přesně neví, kolik paliva v reaktoru zůstalo. Oficiální sovětská verze, přijatá celým světem, mluví o pouhých třech až pěti procentech, které unikly do ovzduší a rozptýlily se po celém světě. Zbytek by měl být stále na místě, což se ovšem snaží vyvrátit další verze, které hovoří i o nulovém zbytku. Protože do betonového sarkofágu, ukrývajícího poškozený čtvrtý blok, začíná zatékat voda, snaží se přes něj Ukrajinci postavit novou konstrukci, jakýsi dóm. Problémy v oblasti, která před čtyřiadvaceti lety šokovala celý svět, tedy stále nekončí.

0Černobylská havárie se stala 26. dubna 1986 v černobylské jaderné elektrárně na Ukrajině (tehdy část Sovětského svazu). Jde o nejhorší jadernou havárii v historii jaderné energetiky a jedinou havárii stupně 7, tj. nejvyššího stupně podle mezinárodní stupnice jaderných událostí INES. Během riskantního pokusu tehdy došlo k přehřátí a následné explozi reaktoru a do vzduchu se uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval západní částí Sovětského svazu, východní Evropou a Skandinávií.

Děti z postižené oblasti
Děti z postižené oblasti
Více fotek
  • Děti z postižené oblasti autor: Václav Vašků, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1776/177549.jpg
  • Záběry z Ivankovské oblasti autor: Václav Vašků, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1776/177550.jpg
  • Vysloužilé vozy z likvidace autor: Václav Vašků, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1776/177551.jpg
  • Opuštěna tělocvična v Pripjati autor: Václav Vašků, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1776/177552.jpg
  • V Pripjati vše zůstalo na svém místě autor: Václav Vašků, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1776/177553.jpg
  • Pomník obětem Černobylu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1603/160216.jpg
  • Opuštěná Pripjať dnes autor: Václav Vašků, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1776/177557.jpg