Medvěděv naposledy ve funkci prezidenta promluvil ke Státní dumě

Moskva – Rusko nedovolí „provokatérům a extremistům“ narušit stabilitu země po parlamentních volbách a nepřipustí vměšování do svých záležitostí. Prohlásil to dnes ruský prezident Dmitrij Medvěděv v pravidelné výroční zprávě o stavu země, kterou přednesl před členy obou komor parlamentu, vlády a dalšími ruskými představiteli. Vyzval také k zásadní reformě ruského politického systému, přičemž mimo jiné navrhl znovuzavedení přímé volby gubernátorů místo jejich jmenování Kremlem.

Před nedávno zvolenými poslanci Státní dumy vystoupil Medvěděv v nejvyšší ústavní funkci naposledy. V září totiž společně s premiérem Vladimirem Putinem na sjezdu strany Jednotné Rusko oznámili, že si své funkce hodlají de facto vyměnit. 

Rusko potřebuje demokracii, ne chaos, zdůraznil dnes v projevu Medvěděv, podle něhož je Kreml připraven vyslechnout konstruktivní kritiku, ale nikomu nedovolí vyvolávat napětí. „Lid má právo vyjádřit svůj názor zákonnými prostředky, ale snahy manipulovat ruskými občany, uvádět je v omyl a vyvolávat společenské nepokoje jsou nepřijatelné… Nebudeme také tolerovat vměšování zahraničí do našich vnitřních záležitostí,“ řekl za potlesku přítomných.

Návrhem politické reformy se prezident pokusil uklidnit nespokojence, kteří na protest proti výsledkům hlasování ze 4. prosince uspořádali především v Moskvě největší demonstrace od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Jejich hlavní požadavek, jímž je vypsání nových voleb, ale nevyslyšel. Ve svém hodinovém projevu vyjádřil přesvědčení, že by se měl zjednodušit systém registrace politických stran a že by se měl zrušit požadavek na shromáždění předepsaného počtu podpisů, který je dosud podmínkou kandidatury do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, a do regionálních legislativních orgánů. Snížit by se podle Medvěděva mělo také množství podpisů, které je dosud zapotřebí pro předložení kandidatury na prezidentský úřad, a to ze dvou milionů na 300 000.

Dmitrij Oreškin, nezávislý politolog

„Medvěděv bude opakovat to samé, jen jinými slovy… Chce za každou cenu zůstat ve hře a nemůže předbíhat událostem, které diktuje jeho pán. A všichni víme, kdo tím pánem je.“


Prezident rovněž navrhl vytvořit veřejnoprávní televizi, která by byla nezávislá na státu, a dal najevo záměr posílit boj s korupcí, když prohlásil, že političtí představitelé by měli zveřejňovat své výdaje. „Domnívám se, že by bylo správné kontrolovat výdaje státních úředníků a sledovat, zda odpovídají jejich příjmům,“ řekl. K Medvěděvovým návrhům patří i obnovení přímé volby gubernátorů, kterou zrušil v roce 2004 ve snaze upevnit moc nad často nezávisle smýšlejícími regiony.

Dmitrij Medvěděv přednesl výroční zprávu o stavu země
Zdroj: ČT24

Parlamentní volby z počátku prosince pozici Medvěděva nepochybně oslabily. Hlavní kremelská strana Jednotné Rusko ztratila skoro čtvrtinu křesel a Medvěděv byl jejím volebním lídrem. I když Putinovu veřejnou podporu neztratil, pro jakoukoli vlastní politickou linii nemá prostor. Podle agentury AP vnesl Medvěděv do ruské politiky liberální slovník, ale pramálo skutečných změn. V Kremlu prý jen čtyři roky držel místo svému patronovi Vladimiru Putinovi.

Šéfem prezidentské kanceláře je Sergej Ivanov

Medvěděv dnes jmenoval dosavadního místopředsedu vlády Sergeje Ivanova šéfem prezidentské kanceláře. Osmapadesátiletý bývalý agent Výboru státní bezpečnosti (KGB) a blízký spojenec premiéra Putina ve funkci vystřídal dosavadního šéfa prezidentské kanceláře Sergeje Naryškina, který byl tento týden zvolen předsedou Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu.