Vladimír Dlouhý

kandidát vyřazený ministerstvem vnitra

VLADIMÍR DLOUHÝ (59), nezávislý kandidát, vzděláním ekonom, před rokem 1989 jedenáct let členem KSČ. Mluví anglicky, německy, francouzsky, rusky a španělsky.

Dlouhý stál v roce 1984 u zrodu Prognostického ústavu, ve kterém se sdružovala později známá ekonomická jména včetně Václava Klause a Miloše Zemana. Na konci roku 1989 byl na návrh Občanského fóra jmenován místopředsedou federální vlády, po rozpadu OF vstoupil do Občanské demokratické aliance. V obou Klausových vládách byl ministrem průmyslu a obchodu. V roce 1997 odešel z politiky a jeho kroky zamířily do soukromého sektoru. Dlouho působil jako poradce investiční banky Goldman Sachs, později se začal vracet do českého veřejného života a stal se členem Národní ekonomické rady vlády a Pačesovy energetické komise.

Dlouhý je považován za jednoho z prvních polistopadových politiků, který si cílevědomě pěstoval svoji image – v 90. letech se několikrát po sobě stal nejpopulárnějším českým politikem. V poslední době se profiluje jako vyznavač zdravého životního stylu a pravidelně běhá. Na „Dlouhém běhu“ postavil svoji prezidentskou kampaň. Ke svému členství v KSČ řekl, že jeho osud je obrazem života milionů lidí. Na konci 70. let dostal nabídku studia v belgické Lovani pod podmínkou vstupu do KSČ, jíž využil, neb „ani rodina ani společenské klima mi nenastavily hodnoty, které by mě vedly k pocitu, že dělám něco neetického, nemorálního, nepatřičného“.

Jeho prezidentským heslem je rovnováha mezi růstem materiálního bohatství společnosti a šetrností k životnímu prostředí. Voličům nabízí nestranickou politiku a vylučuje politický vliv při jmenování soudců či členů ČNB. Přeje si silnou EU a české setrvání v ní, staví se však proti federalizaci unie a vstupu země do současné eurozóny. Vládu složenou z komunistů nebo opírající se o jejich hlasy by podle svých slov nejmenoval.

Video Den s Vladimírem Dlouhým
video

Den s Vladimírem Dlouhým