Nová egyptská ústava postavení šaríi neoslabí

Káhira - Podle připravované egyptské ústavy zůstanou principy islámského práva šaría hlavním zdrojem legislativy v zemi, stejně jako tomu bylo v ústavě za svrženého prezidenta Husního Mubaraka. Odhlasovalo to shromáždění, které připravilo konečný návrh základního zákona. Zároveň začalo schvalovat jeho jednotlivé články. Vztah mezi šaríou a zákonodárstvím v zemi byl předmětem vleklého sporu mezi islamistickými a liberálními členy ústavodárného sboru.

Ultrakonzervativní salafisté chtěli, aby byla role šaríi významnější, a egyptské zákony tak mohli vykládat muslimští učenci. Liberálové a členové koptské křesťanské církve ale byli proti. Řada z nich již dříve ústavodárný sbor opustila a obvinila islamisty, že se snaží prosadit své názory.

Platnost někdejší ústavy po Mubarakově pádu loni v únoru pozastavila tehdy vládnoucí armáda. Ústavodárné shromáždění připravilo konečný návrh nového základního zákona, který zásadně mění systém vlády v zemi. Mimo jiné omezuje počet funkčních období hlavy státu na dvě a do určité míry zavádí civilní dohled nad vlivnými představiteli armády. Návrh nově obsahuje ustanovení s vysvětlením, co je „principy“ šaríi míněno.

"Šaría je naše ústava" stojí na plakátu egyptských muslimů podporujících právo šaría v nové ústavě
„Šaría je naše ústava“ stojí na plakátu egyptských muslimů podporujících právo šaría v nové ústavě

Ústavodárný sbor hlasuje o každém z 234 článků návrhu ústavy zvlášť. Dokument poté pošle prezidentovi Muhammadu Mursímu ke schválení. O návrhu ústavy pak budou Egypťané rozhodovat v referendu. Islamistické hnutí Muslimské bratrstvo, z něhož Mursí vzešel, doufá, že rychlé schválení pomůže vyřešit nejnovější politickou krizi. Minulý čtvrtek ji vyvolal nový Mursího dekret přisuzující prezidentovi rozsáhlé pravomoci.

Video Egypt je na pokraji politické krize
video

Egypt je na pokraji politické krize