Rindfleischetikettierungsüberwachungs aufgabenübertragungsgesetz už není…

Schwerin (Německo) – Jako by Německo nemělo dost starostí s velkou vodou - nyní se bude muset ještě ke všemu poohlédnout po tom, jaké je jeho nejdelší slovo. Jazyk proslulý svými složeninami totiž o svého dosavadního rekordmana právě přišel. Slovo o 63 písmenech Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (zákon o převodu kompetencí při dohledu nad označováním hovězího masa) se v roce 1999 stalo součástí zákonů spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko přijatých v rámci boje s nemocí šílených krav (BSE) a ochrany spotřebitelů.

Nyní slovo přestalo existovat, protože příslušný zákon byl zrušen kvůli nařízením Evropské unie, podle nichž odpadají na jatkách testy na BSE u zdravých zvířat. Zákon, jehož plné označení zní „Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz“ (RkReÜAÜG), se zemský parlament ve Schwerinu rozhodl zrušit ve středu. Nahradí jej nová norma nazvaná „Zemské nařízení o kompetencích při dohledu nad označováním hovězího a telecího masa“ („Landesverordnung über die Zuständigkeiten für die Überwachung der Rind- und Kalbfleischetikettierung“)

Podle lingvistů bylo Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz legitimní slovo, protože se objevovalo v oficiálních textech. Předchozí nejdelší německé slovo Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung (nařízení o přenosu kompetencí při povolení převodu vlastnictví pozemku) bylo dokonce ještě o čtyři písmena delší, nicméně v roce 2007 bylo zrušeno a nahradil je právě výše uvedený rekordman. Kandidátem na nové nejdelší slovo je nyní Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwe neboli vdova po kapitánovi lodní společnosti dunajských parníků.

Teoreticky lze v němčině vytvářet nekonečně dlouhá slovní spojení. Společnost německého jazyka (GfdS) proto vymyslela z legrace pojem Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetzes entwurfsdebattierklubdiskussionsstandsberichterstattungsgeldantragsformular, tedy „formulář pro žádost o finance na vyhotovení zprávy o stavu diskuse v debatním klubu zaměřeném na návrh zákona o přenosu pravomocí při dohledu nad označováním hovězího masa“.

Všechny uvedené rekordně dlouhé složeniny, nazývané Němci láskyplně „tasemnicová slova“, se ale nedostaly do slovníků, protože sem se výrazy zařazují na základě frekvence svého užívání. Rekordmanem ve slovníku Duden tak zůstává s 36 písmeny Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung čili povinné ručení u motorových vozidel. Jen pro srovnání: Podle oxfordského slovníku je nejdelším anglickým slovem 45písmenné označení pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, což označuje pracovní plicní onemocnění způsobené vdechováním prachu.