Areál Fakultní nemocnice v Olomouci - letecký snímek

Před 125 lety začala fungovat předchůdkyně dnešní Fakultní nemocnice v Olomouci

Před 125 lety, 19. srpna 1896, byla předána do užívání předchůdkyně dnešní Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL). Původní zařízení ještě v 90. letech 19. století sídlilo v nynější Křížkovského ulici, kde byla od roku 1787 umístěna v prostorách zrušeného kláštera minoritů. Prostory však byly omezené, v dubnu 1892 se tak Moravský zemský sněm v Brně usnesl vybudovat pavilonovou nemocnici na olomouckém Tabulovém vrchu. Souhlas s její stavbou udělil i císař František Josef I.

 

Se stavbou nemocnice se začalo v červnu 1894, po dvou letech bylo hotovo i vnitřní zařízení prvního pavilonu. Po předání do užívání v srpnu 1896 byli v září téhož roku do nových prostor přemístěni pacienti z nemocnice v Křížkovského ulici. Nové prostory byly vysvěceny v listopadu 1896.

Nemocnice měla zpočátku jenom 212 lůžek, později byl počet zvýšen na 268. Byla v ní zřízena interna, oddělení chirurgie, oční i infekční, také lékárna, sklad materiálu, byty lékařů, dům úředníků a domov řádových sester. Dále se v areálu nacházela kuchyně, prádelna, strojovna s kotelnou a stáj.

V roce 1899 se otevřela nová porodnice, v roce 1904 oční pavilon, po dvou letech později prosektura a za další dva roky dermatovenerologie, laboratoře a druhý operační sál chirurgie. Oddělení ORL bylo v budově oční kliniky zřízeno v roce 1925, po dalších pěti letech se otevřelo také dětské oddělení. Následně se ústavy dále rozšiřovaly.

Dnes je olomoucká nemocnice šestou největší v Česku

Další etapa výstavby nemocnice začala v roce 1950 vybudováním samostatné stomatologické kliniky. V dalším roce bylo otevřeno alergologické oddělení při II. interní klinice a v roce 1953 nová hospodářská budova. V pozdějších letech se nemocnice dále rozšiřovala, modernizovala a přibývala v ní nová pracoviště.

Dnes je FNOL největším zdravotnickým zařízením ve svém kraji a celkově šestou největší nemocnicí v České republice. Patří do sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených ministerstvem zdravotnictví. Disponuje 68 pracovišti a skoro dvanácti sty lůžky. S celkovým počtem více než čtyři tisíce zaměstnanců patří k největším zaměstnavatelům v regionu.