Zvýšení hladiny novomlýnských nádrží získalo souhlasné stanovisko EIA. Ministerstvo si dalo řadu podmínek

Zvýšení hladiny střední a dolní nádrže na novomlýnských nádržích na Dyji získalo souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí (MŽP) při posuzování vlivu stavby na okolí (EIA). Ministerstvo si ve stanovisku dalo 37 podmínek, například použití přírodních materiálů nebo spolupráci s Českou společností ornitologickou. Podle ekologického spolku Děti Země se ale proces EIA odehrál vadným způsobem.

Vodní nádrž Nové Mlýny
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Zamýšlené zvýšení hladiny Povodí Moravy je reakcí na sucho a na poptávku zemědělců, protože množství vody má být schopno nasytit vinice či ovocné sady na 5000 hektarech. Povodí Moravy už dříve uvedlo, že vzhledem k tomu, že nádrže jsou zkolaudované právě na hladinu vyšší o 35 centimetrů, než byla v minulých letech, není potřeba ani žádných velkých úprav.

Nejvíc práce má být na střední nádrži, protože tato část novomlýnských nádrží je chráněnou přírodní rezervací. Zvýšení hladiny by podle ornitologů mělo za důsledek poškození ptačí oblasti, zaplavení ostrovů s hnízdními koloniemi a zánik mokřadních porostů.

Ministerstvo dalo ve stanovisku 37 podmínek. Například ohledně vlnolamů, preferování použití přírodních materiálů, instalace nových plovoucích ostrovů pro hnízdění ptáků či vytvoření pastviště pro husy. Povodí má také v řadě podmínek spolupracovat s krajským úřadem či právě s ornitology.

Podle ekologů postupovalo ministerstvo alibisticky

Podle ekologického spolku Děti Země se ale proces EIA odehrál vadným způsobem, ministerstvo podle něj metodicky nesprávně posoudilo vlivy záměru právě na ptačí oblast.

„Postupovalo alibisticky, neboť mělo dokumentaci vrátit k přepracování a k vyjasnění řady rozporů, které nelze řešit bez veřejnosti po skončení procesu EIA. Některé podmínky jsou navíc spíše floskulí nebo jsou svým obsahem tak gumové, že si pod nimi lze představit cokoliv. Přitom mají být konkrétní, aby se jejich splnění mohlo také řádně zkontrolovat,“ uvedl předseda spolku Miroslav Patrik. Doplnil, že spor o metodologii hodnocení vlivů na ptačí oblast zřejmě skončí u soudu.

Celkový objem střední nádrže se má zvýšit o 3,5 milionu metrů krychlových na 32 milionů, objem dolní nádrže o 5,5 milionu metrů na 84 milionů. Předmětem ochrany Ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny je pět druhů ptáků – orel mořský, rybák obecný, husa velká, husa polní a husa běločelá. Ptačí oblast je také nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného v Česku.